2022

  • Var med och påverka a-kassan

    Som medlem i Sekos a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion. 

  • Pensionsåldern höjd till 66 år
    • Nyheter • Arbetslös

    Från och med den 1 januari höjdes pensionsåldern från 65 till 66 år. I samband med det ändrades också a-kassans regler om medlemskap och ersättning.