2022

 • Ändrad och extra utbetalningsdag

  På grund av röd dag den 6 juni sker utbetalning av ersättning fredagen den 9 juni, och en extra utbetalning görs måndagen den 12 juni.

 • Skattereduktion för medlemsavgiften

  Från och med den 1 juli 2022 är 25 procent av medlemsavgiften till a-kassan avdragsgill på deklarationen. Detta sker automatiskt och du som medlem behöver inte göra något.

 • Sänkt medlemsavgift i facket vid arbetslöshet

  Visste du att du som är medlem i facket kan ansöka om sänkt medlemsavgift när du är arbetslös?

 • Våra öppettider just nu

  Just nu kan du nå oss på telefon på vardagar mellan klockan 9 och 15.

 • Var med och påverka a-kassan

  Som medlem i Sekos a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion. 

 • Pensionsåldern höjd till 66 år
  • Nyheter • Arbetslös

  Från och med den 1 januari höjdes pensionsåldern från 65 till 66 år. I samband med det ändrades också a-kassans regler om medlemskap och ersättning.