Det här är Sekos a-kassa

Vi är en ekonomisk förening och våra medlemmar är yrkesverksamma inom nio olika branscher. Vi är systerorganisation till fackförbundet Seko. Vår tillsynsmyndighet IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen), arbetar på uppdrag av regeringen.

Vår uppgift

Vi är en medlemsorganisation som samtidigt är myndighetsutövande. Det betyder att vi måste följa ett regelverk när vi fattar våra beslut. Vår uppgift är framförallt att besluta om medlemskap och rätt till ersättning och att betala ut denna ersättning till våra arbetslösa medlemmar. Via medlemskapet kan den som uppfyller ett medlems- och arbetsvillkor få ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.

Den lag som reglerar rätten till ersättning från a-kassan är lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Den lag som reglerar medlemskap i a-kassan är lag (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK).

Så här är vi organiserade

Sekos a-kassa består av fyra olika kontor som finns i Göteborg, Sundsvall, Stockholm och Växjö. Vi handlägger ärenden som rör ersättning och medlemskap på alla våra kontor.

Vårt högsta beslutande organ är föreningsstämman. Stämman väljer i sin tur a-kassans styrelse. Det är styrelsen som ansvarar för hur a-kassans arbete är organiserat och som förvaltar det arbete a-kassan utför.

Vårt servicelöfte till dig

Vi vet hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar och vi arbetar hårt för att hålla våra handläggningstider så korta som möjligt. Vi har ett servicelöfte till våra medlemmar som vi är stolta över och som bygger på hjälpsamhet, förtroende, respekt och kunskap.

Få det bästa skyddet

Det allra bästa skyddet har du som är medlem både hos oss i a-kassan och i fackförbundet Seko. Då omfattas du av förbundets inkomstförsäkring som tillsammans med ersättningen från oss kan ge dig 80 procent av din faktiska lön under de 100 första dagarna av din arbetslöshet.

Kontaktvägar till oss

Det är viktigt att du som medlem kan komma i kontakt med oss snabbt och enkelt. Välj det sätt som passar dig bäst.

Se alla kontaktvägar till oss.

Vårt servicelöfte

Vårt servicelöfte till dig som är medlem bygger på hjälpsamhet, förtroende, respekt och kunskap.

Läs mer om vårt servicelöfte.

Bli medlem hos oss

För att kunna ansöka om ersättning om du blir arbetslös måste du vara medlem i a-kassan. Det ansöker du snabbt och enkelt om att bli här på vår webbplats. Även om du redan är med i facket måste du även ansöka om medlemskap i a-kassan - du blir inte medlem hos oss automatiskt. 

Till ansökan om medlemskap i Sekos a-kassa.

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan
Kategorier: