Ska du arbeta utomlands?

Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar arbeta.

I de allra flesta fall ska du tillhöra det nya arbetslandets försäkring och därför avsluta ditt medlemskap hos oss när du börjar jobba inom EU/EES eller i Schweiz.

Huvudregeln är att du ska du vara försäkrad i arbetslandet, men i vissa undantagsfall ska du vara försäkrad i Sverige fast du arbetar i ett annat medlemsland. Ett exempel på ett undantag är när din arbetsgivare skickar ut dig på arbete i ett annat land.

Här kan du läsa mer om de undantag som finns.

Tänk på det här

  • Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller just för dig innan du reser. Kontakta därför oss i god tid innan avresa.
  • Du kan inte kan vara försäkrad mot arbetslöshet i två länder samtidigt. När du börjar arbeta i ett annat EU/EES-land är det viktigt att du ser till att du från början omfattas av landets försäkring.
  • Ansök på nytt om medlemskap hos oss om du flyttar hem till Sverige eller om din anställning upphör.

Försäkring i Sverige

Om du ska arbeta i ett annat medlemsland men vara försäkrad i Sverige fortsätter du att vara medlem hos oss. Du behöver intyg A1 eller E101 från Försäkringskassan för att vara säker på att du ska omfattas av svensk försäkring under tiden du arbetar utomlands.

Att det är Försäkringskassan du ska vända dig till beror på att beslut om vilket lands försäkring som gäller inte bara berör arbetslöshetsförsäkring, utan hela det svenska trygghetssystemet.

I Sverige är det Försäkringskassan som är så kallad behörig institution att fatta beslut om undantag från huvudregeln.

Försäkring utomlands

I de flesta länder inom EU blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad när du börjar arbeta. I till exempel Danmark är det annorlunda, där måste du själv ansluta dig till en arbetslöshetskassa. Se till att bli försäkrad mot arbetslöshet från första arbetsdagen för att vara obrutet försäkrad under tiden du arbetar utomlands.

Obruten försäkring

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning i Sverige ska du ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader utan avbrott. Under vissa förutsättningar har du rätt att lägga samman perioder som du har arbetat och varit arbetslöshetsförsäkrad i andra länder inom EU/EES (eller Schweiz) med månader som du varit medlem hos oss.

För att vara obrutet försäkrad bör du därför se till att kvarstå som medlem månaden ut i den månad som du påbörjar ditt arbete i den andra medlemsstaten, förutsatt att du inte börjar arbeta den första i en kalendermånad.

Hör av dig

Kontakta oss om du planerar att arbeta utomlands eller om du är på väg tillbaka till Sverige efter utlandsarbete. Då kan vi reda ut vad som gäller i just ditt fall så att det blir rätt. Är du redan medlem kan du skicka ett meddelande till oss via Mina sidor. Vill du istället ringa till oss hittar du telefonnummer och aktuella öppettider här.

Medlemskap efter utlandsarbete

När du kommer tillbaka efter att ha arbetat utomlands behöver du uppfylla vissa villkor för att bli medlem hos oss. Du måste antingen arbeta inom våra branscher när du ansöker om medlemskap eller ha arbetat inom våra branscher när du senast arbetade.

Gränsarbetare

Det finns vissa undantag som innebär att även den som senast arbetade utomlands kan bli medlem hos oss. Ett av dessa gäller dig som har blivit arbetslös efter att ha betraktats som gränsarbetare. En gränsarbetare är en person som arbetar i ett land, bor i ett annat och återvänder till bosättningslandet dagligen eller åtminstone en gång i veckan.

Nordiska femårsregeln

Ett annat undantag gäller dig som har flyttat från Sverige för att arbeta inom Norden och flyttar tillbaka inom fem år omfattas du av något som kallas femårsregeln.

Den innebär att du som arbetat och varit försäkrad i ett annat nordiskt land och kommer tillbaka till Sverige inom fem år får återinträde hos oss utan att först behöva arbeta här hemma.

Ansök inom åtta veckor

Ett krav är dock att du var försäkrad (var medlem i en a-kassa) innan du reste och att din ansökan om återinträde görs inom åtta veckor från det du inte längre omfattas av försäkringen i det land där du arbetat. 

Styrande regelverk

Regelverket som styr var du ska vara försäkrad fastställs i EU-förordningen 883/04. Regelverket gäller inte bara arbetslöshetsförsäkringen, utan hela det sociala trygghetssystemet i respektive land.

Läs mer

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan
Kategorier: