Välkommen till Sekos a-kassa

Bli medlem nu

Som medlem hos oss får du:

 • Trygghet
 • Professionell och tillgänglig service
 • Korta handläggningstider
Läs mer om medlemskapet här!
Våra öppettider just nu

Just nu når du oss på telefon måndag till fredag mellan klockan 10 och 14.

 • Vad tycker du?

  Just nu genomför Sveriges a-kassor tillsammans med Sifo en kundnöjdhetsundersökning om a-kassan. Om du får ett mejl från Sifo med frågan om att delta är vi jä...

 • Problem med Freja eID Plus

  Just nu kan du som använder Freja eID Plus och loggar in från en mobil enhet få felmeddelande om cookie failure när du försöker signera på Mina sidor.

Undrar du över något av det här?

 • Grundvillkor

  För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver du först och främst uppfylla följande grundvillkor:

  • Du ska kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.
  • Du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du kan och vill jobba.

  Du måste också vara beredd på att ta jobb inom ett annat yrke än du haft tidigare och beredd på att ta jobb i andra delar av landet. För att få mer exakt information om vad som gäller för dig behöver du vända dig till Arbetsförmedlingen.

 • Arbetsvillkor

  En av förutsättningarna för att du ska kunna få ersättning från a-kassan är att du uppfyller ett arbetsvillkor. Det gör du om du under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten har:

  • Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 60 arbetade timmar

  eller

  • förvärvsarbetat i minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 40 timmar i varje månad.

  Som förvärvsarbete räknas också tid med:

  • Betald semester med bibehållen lön.
  • Ledighet som betalas av arbetsgivaren (men inte sjuklön).
  • Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd.
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).
  • Anställning inom Samhall.
  • Anställning med lönebidrag.
  • Nystartsjobb.
  • Statlig lönegaranti vid konkurs.
  • Förtroendeuppdrag.

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan även upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 • Så mycket ersättning kan du få

  Vad du kan få i ersättning från oss beror bland annat på hur länge du varit medlem i a-kassan, hur mycket du arbetat samt vilken inkomst du haft.

  En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du automatiskt 150 ersättningsdagar till.

  Du kan som mest få ersättning för fem dagar per vecka, i genomsnitt 22 dagar per månad.

  Inkomstbaserad ersättning

  Har du varit medlem i en a-kassa i tolv månader uppfyller du medlemsvillkoret. Uppfyller du även arbetsvillkoret inom medlemstiden kan du få ersättning som grundar sig på den inkomst du hade innan arbetslösheten. Då kan du som mest få 1 200 kronor om dagen de 100 första ersättningsdagarna. Efter det kan du som mest få 1 000 kronor om dagen.

  För att få den högsta ersättningen behöver du i genomsnitt ha tjänat 33 000 kronor eller mer i månaden innan du blev arbetslös.

  För dig som är medlem i både a-kassan och fackförbundet Seko ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet. Det kan du läsa mer om här.

  Grundersättning

  Om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte medlemsvillkoret kan du beviljas en så kallad grundersättning. Detsamma gäller om du uppfyller medlemsvillkoret men inte arbetsvillkoret inom medlemstiden. För att kunna få grundersättning måste du ha fyllt 20 år.

  Om du arbetat i genomsnitt 40 timmar per vecka i tolv månader är den högsta grundersättningen 510 kronor per dag. Beloppet minskar proportionerligt om du arbetat färre än tolv månader eller om du arbetat deltid.

Läs mer