2024

  • Ny medlemsavgift från 1 februari

    Från och med den 1 februari är medlemsavgiften till a-kassan 168 kronor i månaden för den som är medlem i både a-kassan och facket och 177 kronor i månaden för den som är enskild medlem i a-kassan.

  • Var med och påverka a-kassan

    Nu kan du som är medlem i Sekos a-kassa ta chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion. Gör det senast den 31 mars.