Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att dina rättigheter och friheter i enligt dataskyddsförordningen (GDPR) tillvaratas. I de fall vi använder, eller kommer att använda sig av personuppgiftsbiträde som har säte utanför EU/EES-området, ansvarar vi för att säkerställa att dessa aktörer kan garantera en säkerhetsnivå avseende dataskydd, motsvarande den som upprätthålls inom EU.

För att säkerställa ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter vid överföringar till länder utanför EU/EES, där beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen saknas, har vi på Sekos a-kassa ingått avtal med respektive mottagare av personuppgifter innehållandes standardavtalsklausuler beslutade och godkända av EU-kommissionen, genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914.

Vi vidtar därutöver, i de fall då skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses likvärdig med den inom EU/EES, ytterligare skyddsåtgärder såsom exempelvis pseudonymisering, IP-anonymisering och kryptering. Kompletterande information såsom handlingar avseende sådana åtgärder kan erhållas efter förfrågan till vårt dataskyddsombud.

Mer information om tredjelandsöverföring och de skyddsåtgärder som kan bli tillämpliga, hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Uppdaterad: