Ändamål och rättslig grund

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag. Behandlingen sker med stöd EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. I enstaka fall, som inte har med vår myndighetsutövning att göra, kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke från dig. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar, i vilket syfte vi gör det och vilken rättslig grund som gäller för behandlingen.

Här har vi sammanställt våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar.

Uppdaterad: