Frågor och svar om arbetsgivarintyg.nu

 • Det är en e-tjänst som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter i arbetsgivarintygen. Du som arbetsgivare är skyldig att lämna intyg till före detta anställda som vill söka ersättning från oss på a-kassan. Tjänsten är utvecklad av a-kassorna och fri att använda för alla arbetsgivare, oavsett bransch.

 • För att kunna räkna ut rätt ersättning behöver vi på a-kassan veta den anställdes arbetade tid och samtliga inkomster och ersättningar 13 månader bakåt i tiden.

  Det blir enklare för oss att fatta ett snabbt beslut om ersättning när alla uppgifter som behövs från arbetsgivaren kommer digitalt.

  • Tjänsten vägleder dig till att fylla i alla uppgifter rätt från början vilket gör att du sparar tid.
  • Du slipper kostnader för papper och porto när du signerar intygen med e-legitimation.
  • Du kan skicka alla uppgifter till intyget direkt från ditt lönesystem om du väljer att ansluta det till arbetsgivarintyg.nu. Kontakta info@sverigesakassor.se för mer information om hur du ansluter ditt lönesystem.
  • Den före detta anställde slipper vänta onödigt länge på beslut om ersättning från a-kassan, vilket bidrar till att stärka ditt rykte som arbetsgivare.
 • Ett intyg som signerats och skickats in digitalt behöver inte skrivas ut. Via a-kassans Mina sidor kan den som intyget berör logga in och se vilka uppgifter som har lämnats in.

  Den som inte har en e-legitimation för att signera intyget digitalt kan kontakta arbetsgivaren och be om att få ett arbetsgivarintyg utskrivet på papper. Intyget ska sedan skickas in till oss på a-kassan per post.

  1. Då kan det ha gått mer än 14 dagar sedan du skapade intyget. Du behöver då skapa ett nytt intyg.
  2. Det är viktigt att vara rätt inloggad på arbetsgivarintyg.nu. När du loggar in ska du välja alternativet "Arbetsgivare". Har du loggat in som arbetstagare loggar du ut och växlar användare genom att välja "Byt till arbetsgivare" högst upp på sidan.
 • Alla intyg som inte skickas iväg raderas automatiskt efter 14 dagar. På grund av personuppgiftslagen får inte personuppgifter sparas i onödan. Har det gått mer än 14 dagar behöver du därför skapa ett nytt intyg. Det går inte att återskapa intyg som har raderats.

  Du kan spara en kopia av intyget lokalt på din dator i pdf-format, utan att skicka iväg det. På så sätt kan du se de ifyllda uppgifterna även efter 14 dagar.

 • Har du en teknisk fråga som rör arbetsgivarintyg.nu är du välkommen att kontakta supporten på 08-519 096 44 eller arbetsgivarportalen@softronic.se.

  Rör din fråga regler och villkor vänder du dig direkt till oss på a-kassan på
  020-678 000 eller akassan@seko.se.

 • DET FINNS FLERA ALTERNATIV:

  • Skapa ett konto med hjälp av e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in arbetsgivarintyget digitalt.
  • Skapa ett intyg med hjälp av vårt ifyllnadsstöd. Då måste du skriva ut, signera och skicka in arbetsgivarintyget via post.
  • Anslut ditt lönesystem till arbetsgivarintyg.nu och skicka alla uppgifter direkt. För mer information om hur du ansluter ditt lönesystem, kontakta info@sverigesakassor.se
 • Ja, det kan du. Gå till rubriken "Skickade intyg" och klicka på knappen "Kopiera" till höger. Då öppnas en kopia av intyget, som du kan redigera och skicka in på nytt.

 • Kompletteringsblanketten är en del av ifyllnadsstödet i arbetsgivarintyg.nu. Du behöver alltså inte skicka in en separat pappersblankett för att redovisa lönetillägg.

 • Lönetillägg är skattepliktiga ersättningar utöver lön – till exempel jour-, beredskaps-, OB-, mil- och bilersättning, bonus eller provision.

 • Du redovisar uppgifter om lönetillägg under punkten "Uppgifter om lönen". Om du svarar ja på frågan om sjuklön under "Arbetad tid" eller om du svarar ja på frågan om andra ersättningar utöver lönen under "Uppgifter om lönen", så blir du automatisk ombedd att redovisa lönetillägg i ett extra formulärfält i ifyllnadstödet.

  EXEMPEL PÅ HUR DU REDOVISAR OB-TILLÄGG

  Klicka på länken för att se bild

  Du ska redovisa alla lönetillägg som beskattas som inkomst av tjänst för varje månad under de senaste 13 arbetade månaderna.

 • Om du har betalat ut sjuklön ska du ange det under punkten "Arbetad tid". Redovisa sedan uppgifter om utbetald sjuklön och antal sjuklönetimmar under nästa punkt i ifyllnadstödet, "Uppgifter om lönen".

  EXEMPEL PÅ HUR DU FYLLER I SJUKLÖN

  Klicka på länken för att se bild

 • Karenstimmar redovisar du under punkten "Arbetad tid" i kolumnen "Frånvaro".

 • Om arbetstagaren varit arbetsbefriad med lön ska det räknas som att personen arbetat enligt den omfattning som anställningen avsåg. Fyll i tiden under punkten "Arbetad tid" i kolumnen "Arbetade timmar".

  EXEMPEL PÅ HUR ARBETSBEFRIAD TID REDOVISAS

  Lennart var arbetsbefriad med full lön i maj 2016. Du som arbetsgivare fyller i 176 arbetade timmar i maj.

  Klicka på länken för att se bild

 • Betald semester redovisas som arbetad tid. Är semestern obetald redovisas tiden istället som frånvaro.

  EXEMPEL PÅ HUR SEMESTER REDOVISAS

  Jonna har arbetat heltid 40 timmar per vecka. Under hela februari månad 2016 hade hon betald semester. Du som arbetsgivare fyller i 168 timmar i kolumnen "Arbetade timmar" på arbetsgivarintyget.

  Klicka på länken för att se bild