Om a-kassan på bosniska

Bosniska

Bosniska

Dobro došli u a-kasu (kasa za nezaposlene)!

Ovo je a-kasa

A-kasa postoji za vas koji ste u radnom odnosu kako biste imali sigurnost ako izgubite posao. Mi u Seko a-kasi smo tu za vas koji radite u nekoj od Seko branši.

Zato trebate biti član

Kad postanete član naše a-kase, osiguravate svoj lični dohodak. Tada možete zatražiti od nas novčanu nadoknadu ukoliko ostanete bez posla.

Članstvo u Seko a-kasi i Seko sindikatu pruža najbolju sigurnost. To obuhvaća i Seko osiguranje ličnog dohotka.

Kako postati članom

Popunite formular za članstvo na stranici sekosakassa.se. Prijavite se sa Bank ID-om. Ako nemate Bank ID, još uvijek možete popuniti svoj formular koji će vam biti poslan kući da ga potpišete. Ne zaboravite da nam pošaljete nazad formular nakon što ga potpišete.

Jeftino osiguranje

Ne košta mnogo da postanete član u našoj a-kasi. Aktuelni iznos članarine ćete naći na stranici sekosakassa.se. Najlakše je plaćati članarinu direktno putem žiro-računa. Prijavite se odmah nakon što ste nam poslali zahtjev za članstvo. Uradite to na stranici sekosakassa.se/autogiro.

Molimo da nam se javite!

Javite nam se ako imate bilo kakvih pitanja.

Da li vam treba prevodilac?

Ako imate poteškoća da razumijete informacije koje dobijate od nas, može vam prevodilac pomoći u prevodu. Javite nam se i mi ćemo vam pomoći. To vas ništa neće koštati.

Ako ostanete bez posla

Ko ima pravo na novčanu nadoknadu iz a-kase?

Svi članovi naše a-kase mogu tražiti novčanu nadoknadu.

Koliko iznosi novčana nadoknada?

Postoje dvije vrste novčane nadoknade – jedna koja se zasniva na vašem ranijem ličnom dohotku (novčana nadoknada na osnovu ličnog dohotka) i druga pod nazivom osnovna novčana nadoknada. Na koju vrstu vi imate pravo zavisi od dužine vašeg članstva kod nas.

Novčana nadoknada bazirana na vašem ličnom dohotku

Kako biste dobili novčanu nadoknadu koja se zasniva na vašem ranijem ličnom dohotku morate biti naš član najmanje dvanaest mjeseci i ispunjavati i osnovne i radne uslove za vrijeme tog članstva.

U tom slučaju možete dobiti najviše 80% od vašeg prethodnog ličnog dohotka, najviše pak 1 200 kruna na dan u prvih 100 dana. Potom se novčana nadoknada smanjuje na maksimalno 1 000 kruna na dan.

Ako ste član i u a-kasi i u sindikatu Seko tad možete zatražiti novčanu nadoknadu iz osiguranja ličnog dohotka. To vam može obezbijediti višu novčanu nadoknadu. Pročitajte više na seko.se.

Osnovna novčana nadoknada

Vi koji niste bili član 12 mjeseci, ali ispunjavate uslove za pravo na novčanu nadoknadu, možete dobiti osnovnu novčanu nadoknadu. U tom slučaju dobivate najviše 510 kruna na dan.

Koji su to osnovni uslovi?

Osnovni uslovi podrazumijevaju da ste prijavljeni na Biro za zapošljavanje i da niste spriječeni da uzmete posao u trajanju od najmanje tri sata dnevno, najmanje 17 sati sedmično i da generalno stojite na raspolaganju tržištu rada.

Šta je to radni uslov?

Radni uslov podrazumijeva da ste tokom zadnjih dvanaest mjeseci radili najmanje 60 sati mjesečno najmanje šest mjeseci ili pak da ste radili najmanje 420 sati u toku šest mjeseci zaredom. Nijedan mjesec ne smije sadržati manje od 40 radnih sati.

Molimo da nam se javite

Ovdje na našoj web stranici možete pročitati više o a-kasi i o tome na šta sve trebate misliti ukoliko ostanete bez posla. Najvažnije je da postanete član i da nam se javite ako imate kakvih pitanja.

Mi smo tu za vas.

Uppdaterad: