Kontakt med oss

När vi har kontakt behandlar vi dina personuppgifter. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vilket sätt vi har kontakt, vad ärendet gäller och vilka uppgifter du själv lämnar.

Vi behandlar dina uppgifter för att informera, ge råd, besvara frågor och ge dig den hjälp som du efterfrågar.

Telefon

När du ringer till oss utan att identifiera dig behandlar vi ditt telefonnummer. Om du identifierar dig behandlar vi uppgifterna du själv lämnar, vanligtvis namn och personnummer. Om du lämnar information som har relevans för ett ärende antecknas det i ärendet.

E-post

Kontaktar du oss via e-post kommer vi behandla din e-postadress och uppgifterna du själv lämnar.

När du skickar information via okrypterad e-post finns risken att dina personuppgifter exponeras för obehöriga utanför Sekos a-kassa.

Tänk därför på att inte lämna fler uppgifter än vad som behövs och undvik att lämna personuppgifter som är känsliga eller integritetskänsliga. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse eller facklig tillhörighet.

Om du har tillgång till vår säkra e-tjänst Mina sidor rekommenderar vi att du första hand kommunicerar och skickar in handlingar den vägen.

När du lämnar uppgifter till oss betraktar vi dem som inkomna handlingar. Det betyder att uppgifterna då omfattas av de bestämmelser som gäller för hantering av allmän handling hos myndighet.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra aktörer i kommersiellt syfte, men vi är skyldiga att lämna ut uppgifter enligt offentlighetsprincipen. Den principen gäller dock inte om uppgifterna är sekretessbelagda och vi sekretessprövar varje uppgift innan den lämnas ut.

Inkommen e-post sparas inte i e-postsystemet längre än vad som är nödvändigt för ärendet. Innehåller meddelandet uppgifter som ska bevaras enligt arkivlagen flyttar vi över uppgifterna till passande (beroende på vad ärendet gäller) säkert system/lagringsplats. Gäller det ärenden som ingår i vår myndighetsutövning flyttas informationen till vårt ärendehanteringssystem.

Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra en uppgift av allmänt intresse. I vissa fall behandlas uppgifterna som ett led i vår myndighetsutövning.

SMS

Ibland använder vi oss av sms för att snabbt och enkelt kunna skicka ut information. Meddelandetexten är alltid formulerad på ett allmänt sätt och innehåller inga personliga uppgifter som kan kopplas till just dig. Enbart ditt telefonnummer behandlas.

Forumet ”Frågor och Svar” på webbplatsen

När du skriver ett inlägg eller ställer en fråga i forumet behandlas ditt namn, e-postadress, IP-adress och uppgifterna du själv lämnar. Din e-postadress kommer inte att visas för andra besökare i forumet och ditt namn kommer att avidentifieras. Enbart förnamn kan komma att visas.

Formulär på webbplatsen

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret som finns på vår webbplats kommer vi att behandla namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer samt uppgifterna du själv lämnar.

Vi använder funktionen ”Friendly captcha” för att verifiera att formuläret inte skickas av en robot. Funktionen lagrar inte några personuppgifter.

Formulären skickas till oss via e-post. Mer information om hanteringen av uppgifter i e-post hittar du ovan.

Medlemsansökan via webbplatsen

När du ansöker om medlemskap via vår ansökan på webbplatsen behandlar vi namn, kontaktuppgifter, personnummer, i vissa fall yrkeskategori, information om eventuellt arbete i annat EU/EES-land och medlemskap i en annan a-kassa.

Du kan välja om du vill ha hjälp av oss att byta a-kassa genom att ge oss en fullmakt via medlemsansökan. I dessa fall använder vi dina uppgifter när vi kontaktar vi din nuvarande a-kassa.

Om du väljer att få din ifyllda ansökan hemskickad kommer en fil skickas till vår samarbetspartner som hjälper oss med utskrifter och posthantering. När ditt medlemskap är klart kommer dina adressuppgifter löpande att uppdateras genom SPAR, Statens personadressregister.

Medlemsansökan via SMS till nummer 71350

Om du väljer att få hjälp att fylla i ansökan genom att skicka ett sms till nummer 71350 och senare blir uppringd av oss behandlar vi ditt telefonnummer samt övriga uppgifter som förekommer i ansökan om medlemskap.

Mina sidor

Mina sidor är vår e-tjänst där du på ett säkert och enkelt sätt ansöker om ersättning, skickar in intyg och fyller i dina tidrapporter. Du kan även skicka meddelanden. I tjänsten behandlas personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, uppgifter du själv lämnar och uppgifter vi får från andra parter. Mer information om uppgifter i ärenden hittar du i stycket Utbyte av personuppgifter i medlems- och ersättningsärenden.

Extern digital gäst i samarbetsrum

Om du är samarbetspartner och blir inbjuden som extern gäst till ett digitalt samarbetsrum via Teams så hjälper FASAB 6f AB oss med den tekniska lösningen.

Läs mer om vad det innebär att vara digital gäst och vilka uppgifter som samlas in på vår webbplats här

Uppdaterad: