Så tidrapporterar du

Fyll i dina tidrapporter på Mina sidor för en vecka i taget när veckan har passerat - det vill säga tidigast på söndag kväll. Skicka in tidrapporten senast måndag kväll så betalar vi vanligtvis ut ersättningen redan på torsdag samma vecka.

För att kunna betala ut ersättning måste vi först ha fattat ett beslut. För att kunna fatta det beslutet måste vi ha din allra första tidrapport. Börja därför tidrapportera så snart du kan.

Tänk på det här

 • När du fyller i Arbetslös på dina tidrapporter intygar du att du kan och vill ta arbete och att det inte finns något som förhindrar dig från att arbeta.
 • Fyll i alla veckans dagar -  även lördag och söndag. Däremot betalar vi som mest ut ersättning för fem dagar per vecka.
 • Veckan du tidrapporterar för får inte ligga längre bakåt i tiden än nio månader.

Nedan kan du läsa mer om hur du fyller i dina tidrapporter.

 1. Aktivitetsstöd

  Deltar du i ett program och får aktivitetsstöd från Försäkringskassan, behöver du inte skicka in några tidrapporter till oss. Om du påbörjar programmet mitt i en vecka, fyller du i Kan inte ta arbete på tidrapporten de dagar du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan den veckan.

 2. Anställningens omfattning i procent

  Om du har en fastställd arbetstid samtidigt som du söker ersättning från a-kassan, ska du fylla i anställningens omfattning i procent överst på dina tidrapporter.

  Läs mer om hur du fyller i tidrapporten när du har fastställd arbetstid.

  Läs mer om hur du fyller i din allra första tidrapport.

 3. Arbete med fastställd arbetstid/deltidsarbete
  • Har du fastställd arbetstid fyller du i anställningens omfattning i procent - det vill säga inte antalet timmar du har arbetat.
  • Fyll i allt arbete oavsett om du arbetat på en vardag eller på helgen. Fyll även i nattarbete och jourarbete.
  • Om du arbetar extra utöver den fastställda arbetstiden, fyller du i både anställningens omfattning plus de extra timmarna.
  • Har du ett varierande schema och till exempel arbetar heltid en vecka och är ledig en vecka? Då fyller du ändå i anställningens omfattning varje vecka.
  • Stämmer din arbetsgivare av mertid eller fyllnadstid i efterhand? Då fyller du ändå i anställningens omfattning i procent. När du senare vet hur många mertids- eller fyllnadstimmar du får betalt för meddelar du oss det.
  • Blir du sjuk eller tar ut föräldrapenning fyller du i anställningens omfattning och kryssar även i Sjuk/VAB/Föräldrapenning. Kontakta oss om det blir fel i förhållande till ditt schema.
  • Har du betald semester från din anställning fyller du i alternativet Semester. Du fyller alltid i semester som hela dagar eller hela veckor. Har du semester under en längre period och det finns arbetslösa dagar mellan semesterdagarna inne i perioden, räknas även de arbetslösa dagarna som semester. Det innebär att du ska fylla i semester alla dagar för hela den perioden.
 4. Arbete med timanställning

  Har du en timanställning fyller du i alla timmar du arbetat, det vill säga även timmar du arbetat helg och natt. Detta gäller även timmar som du arbetat jour och/eller har sovande jour.

 5. Arbete på uppdrag

  Arbetar du på uppdrag måste vi först göra en bedömning för att avgöra om uppdragen mest liknar en anställningar eller om det rör sig om eget företag. Beroende på vad vi kommer fram till, kan din rätt till ersättning se olika ut. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om du arbetar på uppdrag.

 6. Arbetslös

  Är du arbetslös på heltid klickar du på Arbetslös så att hela veckan markeras.

 7. Avstängd på grund av egen uppsägning

  Om du är avstängd från ersättning på grund av att du sagt upp dig själv, ska du fortsätta fylla i och skicka in dina tidrapporter. På så sätt räknas avstängningsdagarna av från din ersättningsperiod.

 8. Bytt omfattning på anställningen mitt i veckan

  Om omfattningen på din anställning förändras mitt i en vecka, ska du räkna ut hur många timmar du har arbetat istället för att ange omfattningen i procent. Har du exempelvis arbetat deltid på 50 procent måndag till och med onsdag och sedan börjat arbeta 75 procent torsdag och fredag, ser uträkningen ut så här:

  50 procent arbete = 4 timmar per dag måndag till onsdag
  75 procent arbete = 6 timmar per dag torsdag och fredag

  På lördag och söndag fyller du i arbetslös om du inte har arbetar eller gjort något annat.

 9. Första tidrapporten

  Ska du påbörja en helt ny ersättningsperiod, fyller du i och skicka in tidrapporten för din första arbetslösa vecka så fort den veckan har passerat. Vi behöver den första tidrapporten för att kunna fatta beslut om din ersättning.

  Anställningens omfattning
  Överst på tidrapporten går det att fylla i anställningens omfattning i procent. Den rutan fyller du bara i om du har en anställning som pågår hela veckan. Annars lämnar du rutan tom.

  Exempel: Hade du en heltidsanställning som avslutades på onsdagen, lämnar du fältet för anställningens omfattning tomt. Istället fyller du i att du arbetade 8 timmar måndag, tisdag och onsdag och att du var arbetslös resten av veckan.

  Exempel: Var du arbetslös hela veckan lämnar du också fältet för anställningens omfattning tomt. Istället fyller du i att du var arbetslös hela veckan.

  Bild på tidrapport

   

   

   

   

 10. Förtroendeuppdrag

  Har du ett politiskt förtroendeuppdrag som du får lön för ska du fylla i det som arbete. Andra förtroendeuppdrag behöver du oftast inte fylla i som arbete. Om uppdraget däremot gör att du är förhindrad att söka och ta arbete fyller du i Kan inte ta arbete.

  Lär mer om förtroendeuppdrag här.

 11. Föräldraledighet/VAB

  Är du föräldraledig fyller du i alternativet Sjuk/VAB/Föräldrapenning och anger omfattning för den eller de dagar det gäller. Fyll i alla veckans dagar som du får föräldrapenning från Försäkringskassan - även lördag och söndag. Det behöver du göra för att våra uppgifter ska stämma överens med de uppgifter vi får om dig från Försäkringskassan.

 12. Hobbyverksamhet

  Har du en hobby som exempelvis någon form av hantverk, konstnärlig verksamhet eller annan fritidssysselsättning påverkar det vanligtvis inte din ersättning. Det vill säga att du inte behöver fylla i något som rör din hobbyverksamhet när du tidrapporterar.

  Om du däremot tillverkar något som du säljer, räknas det som att du bedriver egen verksamhet. Det innebär att du fyller i det som arbete på dina tidrapporter. Du har inte heller rätt att få ersättning från a-kassan om du gör avdrag i självdeklarationen för material och omkostnader i samband med verksamheten. Undantaget från denna regel är om du fått beslut från oss om att din hobby är ett godkänt extraarbete

  Kontakta oss om du har en hobby så att vi kan gå igenom vad som gäller för just dig.

  Läs mer om godkänt extraarbete här.

 13. Ideellt arbete

  Om du arbetar ideellt i en förening utan vinstintresse kan du samtidigt få ersättning från a-kassan. Om det ideella arbetet däremot hindrar dig från att ta annat arbete, måste du fylla i Kan inte ta arbete på tidrapporten de dagar det gäller. Får du lön för det ideella arbetet ska du fylla i Arbete för de timmar du får betalt.

 14. Jour- och nattarbete

  Om du har en anställning där det ingår betald jourtid ska du fylla i all jourtid som arbetad tid. Oavsett om det är vardag, helg eller sovande jour fyller du i det antal timmar du arbetar per dygn. Jobbar du till exempel 22-06 fredag till lördag fyller du i 2 timmar på fredagen och 6 timmar på lördagen. Har du arbetat jour mer än 15,5 timmar under ett och samma dygn fyller du i resterande tid på en annan dag i samma vecka.

 15. Konstnärligt arbete

  Med konstnärligt menas arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete. För att räkna ut hur många timmar du ska fylla i per dag på tidrapporten dividerar du bruttolönen för den dagen med 197 kronor. 197 kronor är ett schabloniserat timlönebelopp. Om uträkningen visar att du utfört mer än 40 timmars konstnärligt arbete under en och samma vecka, för du över de överskjutande timmarna till nästkommande veckas tidrapport

  Ett räkneexempel
  Under en och samma vecka har du gjort två framträdanden och sammanlagt fått 2 600 kronor i bruttogage. 2 600 kronor/197 kronor = 13,8 timmar. Du avrundar alltid till närmaste hel- eller halvtimme. I det här exemplet betyder det att du fyller i 14 timmar på tidrapporten för dessa båda framträdanden.

  Observera
  Om inkomsten för en dags konstnärligt arbete är mindre än 1 576 kronor fyller du istället i tiden du faktiskt arbetade.

 16. Nytt arbete mitt i veckan

  Om du får ett nytt jobb och börjar arbeta mitt i veckan, fyller du i antal arbetade timmar från och med din första anställningsdag. Fyll i Kan inte ta arbete på lördag och söndag, så att vi betalar ut rätt ersättning till dig. Om du däremot arbetar på helgen den veckan fyller du i Arbete även lördag och söndag. Är din första anställningsdag en röd dag fyller du också i Arbete den dagen.

  Läs gärna mer under rubriken Arbete med fastställd arbetstid/deltidsarbete.

 17. Semester från arbetssökandet

  Om du inte har kunnat ta arbete på grund av att du exempelvis varit bortrest, fyller du i alternativet Kan inte ta arbete.

  Alternativet Semester på tidrapporten ska du endast använda om du tar semester från en deltidsanställning. Det kan du läsa mer om här.

 18. Sjuk

  Om du varit för sjuk för att söka eller ta arbete så väljer du alternativet Sjuk/VAB/Föräldrapenning på tidrapporten för den tiden.

  Om du ansökt om sjukpenning från Försäkringskassan fyller du i den tiden på samma sätt på tidrapporten.

  Om du ansökt om eller får sjukersättning är det viktigt att du kontaktar oss. Då gäller särskilda regler.

 19. Sjöanställd
 20. Åka utomlands

  Om du exempelvis åker till ett annat land på semester eller för att hälsa på familjen eller om du studerar utomlands, har du inte rätt att få ersättning från a-kassan. Då fyller du i Kan inte ta arbete på tidrapporten.

  Om du varit arbetslös på heltid i minst fyra veckor, kan du i vissa fall få ersättning från a-kassan under tiden som du söker arbete i ett annat EU/EES-land. Då måste du ansöka om att få göra det innan du reser. Läs mer om det här.

 21. Ändra i tidrapporten

  Om du har fyllt i fel på en tidrapport kan du ändra i den genom att göra följande:

  • Logga in på Mina sidor.
  • Gå till Rapportera tid som du hittar i menyn.
  • Klicka på ändra för den vecka som du vill ändra i din tidrapport.
  • Tidrapporten för den valda veckan öppnas då upp för redigering och du kan göra dina ändringar.
  • Följ sedan instruktionerna och signera tidrapporten på nytt med din e-legitimation.

  Innebär ändringen att du har fått för lite ersättning, kommer vi att betala ut det som saknas till dig. Har du däremot fått för mycket ersättning, kommer du att behöva betala tillbaka den. I så fall kontaktar vi dig för att ta reda på vad som blivit fel och varför.

Film om tidrapportering

Titta gärna på vår film om vad du ska tänka på när du fyller i dina tidrapporter.

Se filmen