Dataskyddspolicy

De sju grundreglerna för GDPR

De sju grundreglerna för GDPR

Dataskyddspolicy

Dataskydd en viktig och prioriterad fråga för oss på Sekos a-kassa. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter på ett riktigt och säkert sätt. För att tydliggöra detta har vi tagit fram denna policy. Policyn uppdateras regelbundet.

All behandling av personuppgifter sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. I enstaka fall, som inte har med vår myndighetsutövande verksamhet att göra, sker behandlingen med samtycke som grund.

Vårt dataskyddsombud kontrollerar hur vi arbetar och bevakar att vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Skulle det inträffa ett dataintrång eller en allvarlig personuppgiftsincident kommer vi att informera om det. Detsamma gäller om det finns risk för exempelvis identitetsstöld eller bedrägeri.

7 grundregler

Vi behandlar dina personuppgifter efter GDPR och utifrån följande grundregler:

Lagligt och rättvist

Dina personuppgifter kommer att hanteras på ett rättvist och lagligt sätt - med dina rättigheter i fokus.

Ändamålsenligt

Vi samlar in personuppgifter för specifika och lagliga ändamål. Personuppgifterna kommer endast att användas till de ändamål de har samlats in för.

Transparent

Vi försäkrar oss om att vår insamling av uppgifter om dig stämmer överens med gällande lagstiftning.

Minimering av data

Alla personuppgifter ska vara relevanta och begränsade till det ändamål som de har samlats in för.

Korrekt

Personuppgifter som vi samlar in ska vara korrekta och när det är nödvändigt helt uppdaterade.

Tidsbegränsat

Personuppgifter kommer att behandlas som personidentifierare, så länge som det är nödvändigt för ändamålet som de har samlats in för. Vi har rutiner som ser till att personuppgifter raderas på rätt sätt.

Integritet

Vi ser till att uppgifterna inte hamnar i orätta händer, genom att regelbundet gå igenom och uppdatera våra system för databehandling.

Vi är måna om att du vet vilka personuppgifter vi behandlar, hur de behandlas och vad syftet med behandlingen är samt att du känner till vilka rättigheter du har gällande vår behandling av dina uppgifter. Om du inte hittar informationen du söker i denna policy, har frågor eller vill veta mer detaljer om en viss behandling är du välkommen att ta kontakt med vårt dataskyddsombud.

Personuppgiftsansvarig
A-kassan för Service och Kommunikation (organisationsnummer 802005-5003)
Box 1149
111 81 Stockholm

Dataskyddsombud
Victor Skogseid
Telefonnummer: 010-601 18 36

Policyn uppdaterades den 2024-03-26.

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan