Årsredovisning

Här hittar du årsredovisningen som redogör för vår verksamhet det gångna året.

Den 31 maj 2017 beslutade årets föreningsstämma att godkänna årsredovisningen för 2016 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året.

Årsredovisningar

Uppdaterad:
Sidansvarig: Cecilia Lundqvist
Kategorier: