Inkomstförsäkring

Du som är medlem både hos oss i a-kassan och i fackförbundet Seko får bäst skydd i händelse av arbetslöshet. Då omfattas du av förbundets inkomstförsäkring som ger dig 80 procent av din faktiska lön under de 100 första arbetslösa dagarna. 

Förutsättningen för att du ska kunna ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen är att du uppfyller villkoren för rätt till ersättning från oss. 

Inkomstförsäkringen ger mer

Den som inte omfattas av inkomstförsäkringen får som mest 910 kronor per dag under de 100 första arbetslösa dagarna. Det motsvarar en lön på 25 025 kronor i månaden. Allt det du tjänat utöver det ersätts inte.

Den som däremot har tjänat mer än 25 025 kronor i månaden och är medlem både hos oss på a-kassan och i facket kan ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen och få 80 procent av den faktiska lönen.

Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen, som administreras av Folksam.

Är du ännu inte medlem i Seko?

Ansöka om medlemskap redan i dag.

Ansök om medlemskap i fackförbundet Seko här.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Cecilia Lundqvist
Kategorier: