Inkomstförsäkring

Du som är medlem både i a-kassan och i fackförbundet Seko omfattas av förbundets inkomstförsäkring. Den kan ge dig en högre ersättning under de 100 första dagarna av din arbetslöshet.

Den som inte omfattas av inkomstförsäkringen får som mest 910 kronor per dag under de 100 första arbetslösa dagarna. Det motsvarar en lön på 25 025 kronor i månaden. Allt det du tjänat utöver det ersätts inte.

Inkomstförsäkringen kan ge mer

Om du tjänar mer än 25 025 kronor i månaden och är medlem i både Seko och i a-kassan kan du få ut cirka 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst tillsammans med din ersättning från oss. Detta är oberoende av hur stor din inkomst har varit, eftersom Sekos inkomstförsäkring – till skillnad från andra förbunds – inte har något övre tak.

Förutsättningen för att kunna ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen är att du uppfyller villkoren för rätt till ersättning från oss. Kontakta oss om du har frågor kring vilka villkor som måste vara uppfyllda.

Ännu inte medlem i Seko?

Ansök om medlemskap redan i dag på deras webbplats.

Medlemskap i Seko

Läs mer om inkomstförsäkringen

Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen, som administreras av Folksam.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Cecilia Lundqvist
Kategorier: