När ersättningen snart är slut

En ersättningsperiod består av 300 dagar. Håller dina dagar på att ta slut? Läs informationen på denna sida för att veta vad som gäller då.

 1. Om du har barn under 18 år

  Har du barn under 18 år när 300 ersättningsdagar har gått förlängs perioden automatiskt med 150 dagar. Det betyder att du kan få totalt 450 ersättningsdagar inom en och samma period.

 2. Om du har arbetat

  Har du arbetat samtidigt som du fått ersättning från oss? Då kanske du har tjänat ihop till en ny ersättningsperiod - det vill säga uppfyller ett nytt arbetsvillkor.  Du uppfyller ett nytt arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna har:

  • arbetat i minst sex kalendermånader och minst 60 timmar varje månad som du har arbetat

         eller

  • arbetat i minst 420 timmar under sex kalendermånader i följd och minst 40 timmar varje månad som du har arbetat.

  Dessutom
  När vi beräknar arbetsvillkoret kan vi i vissa fall ta med arbete som ligger längre bakåt i tiden än tolv månader. Vi kan även ta med upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret.

  Detta räknas också som arbete
  Betald semester med bibehållen lön
  Ledighet som arbetsgivaren betalar (dock inte sjuklön)
  Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd
  Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
  Anställning inom Samhall
  Anställning med lönebidrag
  Nystartsjobb

 3. Skicka in arbetsgivarintyg

  För att vi ska kunna se om du har rätt till en ny ersättningsperiod behöver du skicka in arbetsgivarintyg. Har du inte fått något arbetsgivarintyg loggar du in på Mina sidor och går till E-tjänster för att begära det från din arbetsgivare. Om du har haft flera anställningar behöver vi ett intyg för varje anställning.

 4. Om du inte har arbetat

  Om du inte har arbetat eller inte arbetat tillräckligt för att uppfylla ett nytt arbetsvillkor, ska du kontakta Arbetsförmedlingen när dina ersättningsdagar är slut. Arbetsförmedlingen ger dig mer information om vilken hjälp du kan få då.

 5. Så fungerar aktivitetsstödet

  Arbetsförmedlingen kan anvisa dig en plats inom jobb- och utvecklingsgarantin - ett så kallat arbetsmarknadspolitiskt program. När du deltar i ett sådant program får du aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. Vi på a-kassan skickar uppgifter om din ersättningsnivå till Försäkringskassan för att de ska kunna fatta beslut om nivån på ditt aktivitetsstöd.

  Vad är nivån på aktivitetsstödet?
  Aktivitetsstödet är 65 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag som a-kassan har räknat ut. Du kan som högst få 1 200 kronor och som lägst 510 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid. Detta gäller endast om du uppfyller a-kassans medlemsvillkor samt villkoren för ersättning. Uppfyller du inte villkoren får du 223 kronor per dag.

  Aktivitetsstödet påverkar din ersättningsperiod
  Om du fortfarande har ersättningsdagar kvar från a-kassan räknas de samman med dagar du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Det betyder att dagar du får aktivitetsstöd dras bort från dagarna i din ersättningsperiod.

  Fortsätt som medlem hos oss
  Fortsätt vara medlem hos oss även under tiden som du deltar i program, för att inte riskera att din ersättning blir lägre.

 6. Viktigt för dig som är medlem i facket

  Om din ersättning från a-kassan tar slut kan det finnas möjlighet att få en sänkning av medlemsavgiften som du betalar till fackförbundet Seko. Du kan ansöka om reducerad fackavgift på förbundets webbplats eller genom att kontakta ditt lokala fackkontor.

  Jag vill läsa mer och ansöka om reducerad avgift på förbundets webbplats.

  Ta mig till förbundets kontaktuppgifter.

 7. Villkor och regler

  Här kan du läsa mer om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.