Din ersättningsperiod börjar ta slut

Det har gått ungefär 250 dagar sedan du fick din första ersättningsdag från oss och nu börjar dagarna ta slut. Vad händer sen?

När du fäller ut den sista punkten, Läs mer, och klickar på länken som finns på sidan kommer du vidare till vår samlingssida med fördjupad information.

 1. Barn under 18 år?

  Är du förälder till barn under 18 år när du tar ut din 300:e ersättningsdag kommer din ersättningsperiod att förlängas med ytterligare 150 dagar.

  Det innebär att du får ersättning från oss på a-kassan i totalt 450 ersättningsdagar.

 2. Har du arbetat?

  Om du har arbetat samtidigt som du har fått ersättning från oss kan du ha tjänat ihop till en ny ersättningsperiod. Du uppfyller ett nytt arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna har:

  • Arbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 60 arbetade timmar.

   eller

  • Arbetat i minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 40 timmar i varje månad.

  Ett arbetsvillkor kan i vissa fall uppfyllas genom att man räknar in arbete som ligger längre bak i tiden än tolv månader.

  Som arbete räknas också tid med:

  • Betald semester med bibehållen lön.
  • Ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön).
  • Avgångsvederlag/ekonomiskt skadestånd.
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).
  • Anställning inom Samhall.
  • Anställning med lönebidrag.
  • Nystartsjobb.

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 3. Skicka oss arbetsgivarintyg

  För att vi ska kunna se om du uppfyller en ny ersättningsperiod behöver vi arbetsgivarintyg från din arbetsgivare. Har du inte fått ett intyg begär du det direkt från din arbetsgivare via Mina sidor eller via arbetsgivarintyg.nu.

  Har du haft flera arbetsgivare måste du få ett arbetsgivarintyg från var och en av dem.

 4. Kontakta Arbetsförmedlingen om du inte har arbetat

  Om alla dina ersättningsdagar är slut och du inte har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla ett nytt arbetsvillkor ska du kontakta Arbetsförmedlingen för information om hur de kan hjälpa dig.

  Om du blir anvisad en plats inom jobb- och utvecklingsgarantin får du aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan.

 5. Så fungerar aktivitetsstödet

  Om du blir utförsäkrad, det vill säga om dina ersättningsdagar tar slut och du blir beviljad att delta i jobb- och utvecklingsgarantin, kommer vi att intyga din ersättning per dag till Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet.

  Nivån på aktivitetsstödet är 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag.

  Nivån baseras på den ersättning du skulle ha haft hos oss

  När Försäkringskassan ska besluta vilken ersättning du ska få per dag hämtar de uppgifter från oss. Nivån på aktivitetsstödet baseras på vilken ersättning du skulle ha rätt till om du hade varit helt arbetslös.

  Om du uppfyller villkoren för ersättning och uppfyller ett medlemsvillkor, eller om du är utförsäkrad, kan du få högst 1 200 kronor och lägst 510 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar på heltid.

  Uppfyller du inte villkoren får du 223 kronor per dag.

  Dagar med aktivitetsstöd räknas samman med dagar med ersättning från oss på a-kassan. Det innebär att dagar med aktivitetsstöd räknas bort från de dagar du har rätt till ersättning (din ersättningsperiod).

 6. Tänk på det här om du är medlem i facket

  Om dina dagar är på väg att ta slut och du blir utförsäkrad kan din medlemsavgift till fackförbundet Seko komma att sänkas. Ta därför kontakt med ditt lokalkontor när du närmar dig utförsäkring. Kontaktuppgifter hittar du här. 

  Du kan också anmäla din förändrade situation direkt på deras webbplats. Länken hittar du här.

   

 7. Läs mer

  Här kan du läsa mer om de villkor/regler som gäller när du är arbetslös.

Skyldighet att lämna uppgifter skyndsamt

En av förutsättningarna för att du ska få ersättning från oss är att du lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna fatta ett beslut i ditt ärende.

Du ska också snabbt, senast inom 14 dagar, meddela oss när din situation förändras. Det kan exempelvis vara att du får ett jobb, startar egen verksamhet, ska börja studera, blivit sjuk, blir medlem i en styrelse eller när du ansöker om uttag av pension.