För sjöarbetsgivare

Sjöanställdas villkor är lite annorlunda jämfört med villkoren för anställda på land. I syfte att kunna likabehandla våra medlemmar behöver vi din hjälp som sjöarbetsgivare för att medlemmen ska kunna få sin ersättning från oss så snabbt som möjligt.

En sak som skiljer sig mellan anställda på sjön och land är hur den arbetade tiden redovisas. För att vi ska kunna bevilja våra sjöanställda medlemmar ersättning så snabbt som möjligt behöver vi vid snabbt få in det anställningsavtal/bevis som tecknas mellan dig som arbetsgivare och den anställde vid anställningens början.

Korta guider till hur du fyller i anställningsavtal och intyg

Nedan ser du vad du behöver tänka på när du fyller i ett anställningsbevis/avtal och senare ett arbetsgivarintyg och/eller en komplettering till arbetsgivarintyget. Arbetsgivarintyget fyller du lättast i via vår e-tjänst arbetsgivarintyg.nu. Om både du och medlemmen har e-legitimation kan intyget skickas direkt till vårt ärendehanteringssystem.

Så fyller du i anställningsbevis/anställningsavtal

• Du som utfärdar intygen ser till att de är korrekta.

• Om något i anställning ändras, exempelvis att man kvarstår i tjänst under en pågående anställning, måste ett nytt anställningsbevis/ anställningsavtal skrivas till den anställde.

• Anställningsperioden som redovisas på anställningsbeviset/ anställningsavtalet ska inkludera såväl arbetstid ombord som sjövederlag/fridagar.

Så fyller du i arbetsgivarintyg

• Du som utfärdar intygen ser till att de är korrekta.

• Vi behöver ett arbetsgivarintyg per anställningsperiod.

• Både den arbetade tiden ombord och sjövederlag/fridagar ska ingå i anställningstiden.

• Obetald frånvaro samt sjukfrånvaro ska tas upp under punkt 11,"Frånvaro".

• Betald semester redovisas som arbetade timmar.

• Övertidstimmar redovisas under punkt 11, "Övertid".

Så fyller du i komplettering till arbetsgivarintyg

• Du som utfärdar intygen ser till att de är korrekta.

• Under kolumnen "Antal arbetade dagar" ska både dagar med arbete ombord och dagar med sjövederlag/fridagar samt betald semester redovisas.

• Alla tillägg som beskattas som inkomst av tjänst ska redovisas här, exempelvis övertid, ombordtillägg, kostförmån, jour med mera.

• Sjukfrånvaro ska redovisas under kolumnen "Annan ersättning". Ange att det är sjuklön samt antalet dagar.

• Om kontant vederlag har utbetalats ska det redovisas under kolumnen "Annan ersättning", totala summan redovisas samt hur många dagar vederlaget avser.

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan
Kategorier: