Bli medlem i a-kassan nu

Fyll i vår medlemsansökan och signera den med e-legitimation. Du kan också välja att fylla i ansökan och skriva ut den själv för signering eller att fylla i den och få den hemskickad till dig med post för signering.

Ett medlemskap i a-kassan kan tidigast beviljas från den första dagen i den månad som ansökan kommer in till oss.

Observera att vår ansökan bara gäller för a-kassan

Om du också vill ansöka om medlemskap i fackförbundet Seko måste du klicka på länken som ligger i en av faktarutorna längst ner på sidan.

Ansökan:

Kontaktuppgifter
Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att databehandlas av oss. Det är vi, A-kassan för Service och Kommunikation, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Uppgifterna behövs för handläggning och beslut av din medlemsansökan. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Vi är på din begäran skyldiga att rätta felaktiga uppgifter om dig. Adress och kontaktuppgifter finns på den här blanketten samt på vår webbplats sekosakassa.se. Där kan du också läsa mer om hur dina uppgifter behandlas i händelse av arbetslöshet. Sök på ordet PUL.

 
Arbetssituation:
Hur ser din arbetssituation ut? (Obligatorisk)
Medlemskap
Har du ett nuvarande medlemskap i en a-kassa? (Obligatorisk)
Försäkran

Betala din avgift med autogiro

Autogiro är det absolut bästa sättet att betala medlemsavgiften på. Anmäl autogiro redan i dag genom att fylla i vårt webbformulär och signera med e-legitimation. Länken  hittar du nedan. Observera att den översta länken bara gäller för dig som enbart är medlem i a-kassan.

Medlem i både a-kassan och fackförbundet Seko

Du som är medlem i både a-kassan och fackförbundet Seko betalar dina avgifter via Seko. Du anmäler dig till deras autogiro via den andra länken nedan.

Du som är medlem i både facket och a-kassan har bäst skydd

Ett medlemskap i både a-kassan och facket är det bästa skyddet för dig om du blir arbetslös. Ansök därför om medlemskap i Seko redan i dag.