Bli medlem i a-kassan nu

Du signerar din medlemsansökan med BankID.

Tänk på att vår ansökan enbart gäller för a-kassan. Vill du ansöka om medlemskap i fackförbundet Seko gör du det längst ner på sidan.

Steg 1: Ange ditt personnummer

Steg 2: Fyll i formuläret

Personuppgifter
Namn:
Personnummer:
Kontaktuppgifter
Behandling av personuppgifter

Det är vi på Sekos a-kassa som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in från dig. Du når oss på Sekos a-kassa, Box 1149, 111 81 Stockholm, telefon 08-678 000 och på vår webbplats sekosakassa.se.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss. Om du blir eller är arbetslös använder vi uppgifterna för att kunna bedöma din rätt till arbetslöshetsersättning. Detta gör vi för att kunna fullgöra vår myndighetsutövning.

De flesta av uppgifterna samlar vi in direkt från dig som medlem. Dina adressuppgifter kommer löpande att uppdateras genom SPAR, Statens personadressregister. Om du ansöker om arbetslöshetsersättning kan vi komma att hämta in uppgifter exempelvis från Försäkringskassan, CSN, tidigare arbetsgivare och tidigare arbetslöshetskassa.

Uppgifterna sparas av oss så länge som krävs enligt gällande arkivlagstiftning, se Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos arbetslöshetskassorna (RA-MS 2010:70).

Du kan när som helst begära att ta del av vilka personuppgifter gällande dig som vi behandlar. Detta gör du genom att kontakta oss på något av de sätt som anges ovan.

Om vi behandlar någon felaktig eller ofullständig uppgift om dig kan du begära att vi rättar eller kompletterar uppgiften. Du har också rätt att göra invändningar mot vår behandling. Om du gör det får vi fortsätta behandla uppgifterna endast om vi har tvingande och berättigade skäl för vår behandling.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med regelverket kan du lämna in klagomål till Datainspektionen. På vår webbplats kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter.

Om du är medlem i fackförbundet Seko

Medlemsavgifterna för de personer som är medlemmar i både A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko samaviseras så att dem totala summan du betalar för båda medlemskapen blir lägre än om de hade aviserats separat.

För att vi ska kunna göra detta delar vi vissa uppgifter med förbundet gällande de personer som är medlemmar i både A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko.

De uppgifter vi delar med förbundet är:
1. huruvida du är medlem i a-kassan,
2. när du blev medlem i a-kassan och
3. eventuellt när du slutade vara medlem i a-kassan samt om det finns en orsak till varför du avslutade medlemskapet.

Dessa uppgifter slutar automatiskt att delas mellan A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko så fort du inte längre är medlem i båda två.

A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko är att betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga (se artikel 26 GDPR och sats (79) Dataskyddsförordningens beaktandesatser) och har skrivit ett avtal om att de personuppgifter som delas mellan oss och förbundet ska behandlas enligt GDPR:s regler.

Arbetssituation:
Hur ser din arbetssituation ut? (Obligatorisk)
Medlemskap
Har du ett nuvarande medlemskap i en a-kassa? (Obligatorisk)
Försäkran

Har du inget BankID?

Om du inte har BankID kan du fylla i formuläret ovan, skriva ut det, skriva under och skicka in det till oss per post. Du kan också använda dig av blanketterna nedan.

Medlemsansökan för fackförbundet Seko

Ett medlemskap i både a-kassan och facket är det bästa skyddet för dig om du blir arbetslös. Våra ansökningar görs separat. Klicka på länken för att ansöka om medlemskap i fackförbundet Seko.

Betala din avgift med autogiro

Autogiro är det absolut bästa sättet att betala medlemsavgiften på. Anmäl dig på webben och signera direkt med e-legitimation.

Autogiro för dig som enbart är medlem i a-kassan

Anmälan för enskild medlem

Medlem i både a-kassan och facket

Anmälan för medlem i både a-kassan och facket Seko