Bli medlem i a-kassan nu

Fyll i vår medlemsansökan och signera den med e-legitimation. Du kan också välja att fylla i ansökan och skriva ut den själv för signering eller att fylla i den och få den hemskickad till dig med post för signering.

Ett medlemskap i a-kassan kan tidigast beviljas från den första dagen i den månad som ansökan kommer in till oss.

Observera att vår ansökan bara gäller för a-kassan

Om du också vill ansöka om medlemskap i fackförbundet Seko måste du klicka på länken som ligger i en av faktarutorna längst ner på sidan.

Ansökan:

Kontaktuppgifter
Behandling av personuppgifter

Det är vi på Sekos a-kassa som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in från dig. Du når oss på Sekos a-kassa, Box 1149, 111 81 Stockholm, telefon 08-678 000 och på vår webbplats sekosakassa.se.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss. Om du blir eller är arbetslös använder vi uppgifterna för att kunna bedöma din rätt till arbetslöshetsersättning. Detta gör vi för att kunna fullgöra vår myndighetsutövning.

De flesta av uppgifterna samlar vi in direkt från dig som medlem. Dina adressuppgifter kommer löpande att uppdateras genom SPAR. Om du ansöker om arbetslöshetsersättning kan vi komma att hämta in uppgifter exempelvis från Försäkringskassan, CSN, tidigare arbetsgivare och tidigare arbetslöshetskassa.

Uppgifterna sparas av oss så länge som krävs enligt gällande arkivlagstiftning, se Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos arbetslöshetskassorna (RA-MS 2010:70).

Du kan när som helst begära att ta del av vilka personuppgifter gällande dig som vi behandlar. Detta gör du genom att kontakta oss på något av de sätt som anges ovan.

Om vi behandlar någon felaktig eller ofullständig uppgift om dig kan du begära att vi rättar eller kompletterar uppgiften. Du har också rätt att göra invändningar mot vår behandling. Om du gör det får vi fortsätta behandla uppgifterna endast om vi har tvingande och berättigade skäl för vår behandling.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med regelverket kan du lämna in klagomål till Datainspektionen. På vår webbplats kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter.

 
Arbetssituation:
Hur ser din arbetssituation ut? (Obligatorisk)
Medlemskap
Har du ett nuvarande medlemskap i en a-kassa? (Obligatorisk)
Försäkran

Medlemskap i fackförbundet Seko

Ett medlemskap i både a-kassan och facket är det bästa skyddet för dig om du blir arbetslös. Ansök därför om medlemskap i Seko redan i dag.

Betala din avgift med autogiro

Autogiro är det absolut bästa sättet att betala medlemsavgiften på. Anmäl dig på webben och signera direkt med e-legitimation.

Autogiro för dig som enbart är medlem i a-kassan

Anmälan för enskild medlem

Medlem i både a-kassan och facket

Anmälan för medlem i både a-kassan och facket Seko