Här ansöker du om medlemskap

Signera med e-legitimation

Fyll i hela formuläret. I sista steget skickar du in din ansökan genom att signera med e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation

Har du samordningsnummer eller saknar e-legitimation? Fyll i hela formuläret. I sista steget skriver du ut din ansökan och skriver under den för hand. Du kan också välja att få den ifyllda ansökan hemskickad med posten för underskrift. Kom ihåg att ange till vilket land ansökan ska skickas om du befinner dig utanför Sverige. 

Problem med e-signering

Använder du dig av en mobil enhet och har problem med att signera? Prova att fylla i och skicka in din ansökan via en dator istället.

Steg 1: Fyll i formuläret

Personuppgifter
Behandling av personuppgifter

Det är vi på Sekos a-kassa som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in från dig. Du når oss på Sekos a-kassa, Box 1149, 111 81 Stockholm, telefon 08-678 000 och på vår webbplats sekosakassa.se.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss. Om du blir eller är arbetslös använder vi uppgifterna för att kunna bedöma din rätt till arbetslöshetsersättning. Detta gör vi för att kunna fullgöra vår myndighetsutövning.

De flesta av uppgifterna samlar vi in direkt från dig som medlem. Dina adressuppgifter kommer löpande att uppdateras genom SPAR, Statens personadressregister. Om du ansöker om arbetslöshetsersättning kan vi komma att hämta in uppgifter exempelvis från Försäkringskassan, CSN, tidigare arbetsgivare och tidigare arbetslöshetskassa.

Uppgifterna sparas av oss så länge som krävs enligt gällande arkivlagstiftning, se Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos arbetslöshetskassorna (RA-MS 2010:70).

Du kan när som helst begära att ta del av vilka personuppgifter gällande dig som vi behandlar. Detta gör du genom att kontakta oss på något av de sätt som anges ovan.

Om vi behandlar någon felaktig eller ofullständig uppgift om dig kan du begära att vi rättar eller kompletterar uppgiften. Du har också rätt att göra invändningar mot vår behandling. Om du gör det får vi fortsätta behandla uppgifterna endast om vi har tvingande och berättigade skäl för vår behandling.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med regelverket kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På vår webbplats kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter.

Om du är medlem i fackförbundet Seko

Medlemsavgifterna för de personer som är medlemmar i både A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko samaviseras så att den totala summan du betalar för båda medlemskapen blir lägre än om de hade aviserats separat.

För att vi ska kunna göra detta delar vi vissa uppgifter med förbundet gällande de personer som är medlemmar i både A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko.

De uppgifter vi delar med förbundet är:
1. huruvida du är medlem i a-kassan,
2. när du blev medlem i a-kassan och
3. eventuellt när du slutade vara medlem i a-kassan samt om det finns en orsak till varför du avslutade medlemskapet.

Dessa uppgifter slutar automatiskt att delas mellan A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko så fort du inte längre är medlem i båda två.

A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko är att betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga (se artikel 26 GDPR och sats (79) Dataskyddsförordningens beaktandesatser) och har skrivit ett avtal om att de personuppgifter som delas mellan oss och förbundet ska behandlas enligt GDPR:s regler.

Kontaktuppgifter
Arbetssituation:
Jobbar eller jobbade du senast inom något av våra yrken? (Obligatorisk)
Läs mer

Jobbar du inte just nu men hade din senaste anställning inom något av våra yrkesområden, svarar du ja.

Här kan du läsa vilka yrkesområden som tillhör oss.

Har du arbetat i ett annat EU/EES-land under de senaste 12 månaderna?
Medlemskap
Har du ett nuvarande medlemskap i en a-kassa? (Obligatorisk)
Försäkran

Sms:a för hjälp

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan? Skicka ett sms med texten SEKOSAK till nummer 71350 så ringer vi upp dig så snart vi kan. Ha gärna din e-legitimation tillgänglig när vi ringer.

Medlemsansökan för fackförbundet Seko

Du blir inte automatiskt medlem i fackförbundet Seko när du blir medlem i a-kassan, utan måste ansöka separat. Det gör du via länken nedan. När du blir medlem i facket tillkommer kostnaden för det fackliga medlemskapet. Det är Seko som svarar på frågor om detta.