Vilande företag – tillfälliga regler upphör

Från och med årsskiftet gäller nya regler för att kunna lägga företagsverksamhet tillfälligt vilande.

Publicerad:

Sedan sommaren 2021 har det funnits tillfälliga regler för hur ofta det går att lägga ett företag vilande.

De tillfälliga reglerna har även inneburit att viss marknadsföring på företagets webbplats och sociala medier varit tillåten samtidigt som företaget legat vilande. Det har dessutom varit möjligt att hålla kontakten med potentiella kunder och leverantörer. Dessa möjlighetet upphör den 31 december 2023.

Detta gäller från och med den 1 januari 2024

För dig som driver eget företag kommer det även i fortsättningen finnas möjlighet att lägga verksamheten vilande för att kunna få ersättning från a-kassan. Från och med årsskiftet måste det däremot ha gått tre år från det att du återupptog verksamheten senast tills du kan lägga den vilande igen för att på nytt ha rätt till ersättning. Om företaget däremot upphör helt kan det vara möjligt att du har rätt till ersättning tidigare än så.

En annan viktig förändring är att ingen marknadsföring längre är tillåten samtidigt som företaget ligger vilande. Det är inte heller tillåtet att hålla kontakten med potentiella kunder eller leverantörer.

Att verksamheten är vilande innebär att det inte får förekomma någon verksamhet i företaget.

 

Uppdaterad: