Arbetsgivarintyg under korttidspermittering

Det är inte lätt att veta hur man ska fylla i arbetsgivarintyget när det handlar om korttidspermettering. Nedan kan du läsa hur du ska göra. Har du fortfarande frågor är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

För att a-kassan ska kunna ta beslut på rätt underlag så måste arbetsgivarintyg gällande korttidspermittering utfärdas enligt följande: 

  • Ett arbetsgivarintyg för 13 månader med ordinarie arbetstid före korttidspermitteringen. 
  • Ett separat arbetsgivarintyg för korttidsarbetet där man under punkt 4 anger deltid och de timmar som arbetstagaren utför, samt vilken procent det blir av heltid. Under punkt 11 ska den faktiskt arbetade tiden anges. Under punkt 12 ska lönen minus minskningen anges. 

Om det är olika omfattningar under korttidspermitteringen så ska ett arbetsgivarintyg för varje omfattning utfärdas för att det ska bli rätt under punkt 4 och punkt 11 och rätt lön under punkt 12. 

Granskad:
Sidansvarig: A-kassan