Stämma

En gång om året håller vi föreningsstämma för våra ombud ute i landet. Vår stämma är vårt högsta beslutande organ.

Efter att ha tagit del av revisorernas berättelse tar stämman beslut om att ge styrelsen ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Det är också stämman som väljer a-kassans styrelse.

Ombuden väljs av valkretsarna

Stämman består av 35 ombud som väljs vid möten i de valkretsar som de tillhör. Det är kassans styrelse som  bestämmer när val av ombud ska genomföras och det är också de som gör den proportionella fördelningen av antalet ombud per valkrets.

Stämman sammanträder i Stockholm

Föreningsstämman sammanträder i Stockholm en gång om året, oftast i slutet av maj eller början av juni.

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan
Kategorier: