Stämma

En gång om året håller vi föreningsstämma för våra ombud ute i landet. Vår stämma är vårt högsta beslutande organ.

Efter att ha tagit del av revisorernas berättelse tar stämman beslut om att ge styrelsen, och därigenom oss som organisation, ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Stämman väljer vår styrelse.

Ombuden väljs av valkretsarna

Stämman består av 35 ombud som väljs av de valkretsar som a-kassans styrelse har fastställt. Detta görs vart fjärde år, vilket innebär att man har sitt uppdrag i fyraårsintervall.

Stämman sammanträder i Stockholm

Stämman sammanträder i Stockholm en gång om året, oftast i slutet av maj eller början av juni.

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan
Kategorier: