Stämma

En gång om året håller vi föreningsstämma för våra ombud ute i landet. Vår stämma är vårt högsta beslutande organ.

Efter att ha tagit del av revisorernas berättelse tar stämman beslut om att ge styrelsen, och därigenom oss som organisation, ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Stämman väljer vår styrelse.

Ombuden väljs på kongressen

Stämman består av 35 ombud från runtom i landet, som väljs på elektorssammanträdet i samband med förbundets kongress, vart fjärde år. I och med att kongressen är vart fjärde år innebär det att man har sitt uppdrag som stämmoombud i fyraårsintervall.

Stämman sammanträder i Stockholm

Stämman sammanträder i Stockholm en gång om året, oftast i slutet av maj eller början av juni.

2018 års stämma

2018 års stämma hölls i Stockholm den 30 maj. Klicka här för att läsa årsredovisningen för 2017 som årsstämman godkände.

Granskad:
Sidansvarig: Cecilia Lundqvist
Kategorier: