Fotograf: Linda Håkansson

En ny arbetslöshetsförsäkring för fler

I veckan har media rapporterat om att regeringen flaggat för att man vill införa en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Vad innebär det egentligen? Vår försäkringschef Alexander Augst svarar.

Publicerad:

- Det här nya förslaget innebär att man går från att basera ersättningen från a-kassan på antal arbetade timmar till att basera den på intjänad inkomst. Vi på a-kassorna kommer kunna få inkomstuppgifterna från Skatteverket, eftersom arbetsgivarna rapporterar in dem varje månad. Det kommer att underlätta för alla.

Hur mycket kommer man att kunna få?

- Vi har ännu inga detaljer kring inkomstnivåer eller annat så det får vi återkomma till. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson sa i en intervju i Ekot att tanken är att bibehålla dagens ersättningsnivå.

Vilka fördelar ser du med det här förslaget?

- Det förenklar för den arbetslöse och a-kassan men även för arbetsgivarna, som i dagsläget lägger mycket tid och arbete på att få arbetsgivarintyget rätt. Det system vi har nu är lappat och lagat genom decennier och behöver helt enkelt anpassas till dagens förutsättningar. Med det här förslaget blir det också enklare att som privatperson kunna förutse om man kan få ersättning från a-kassan eller inte. Vi ser också att fler kommer att kunna få ersättning.

Finns det något som inte är bra med ett förändrat system?

-  Det finns frågetecken kring exempelvis övergångsregler, som skulle kunna leda till två parallella system under en väldigt lång tid.

Uppdaterad: