Orange penna med ett suddgummi på toppen som ligger på ett randigt kollegieblock. Bredvid ligger en ihopskrynklad pappersboll.

Ta chansen att göra din röst hörd.

Fotograf: Pixabay

Var med och påverka a-kassan

Som medlem i Sekos a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion.

Publicerad:

Din motion ska vara inskickad senast den 31 mars för att kunna behandlas på föreningsstämman den 31 maj i år.

Du skickar in den genom att fylla i formuläret nedan.

A-kassans högsta beslutande instans är föreningsstämman. I Sekos a-kassa har alla valda ombud (35 stycken) rösträtt på stämman. 

Motion till a-kassans föreningsstämma

Skriv in ditt förslag i rutan:

Uppdaterad: