Vad tycker du?

Just nu genomför Sveriges a-kassor tillsammans med Sifo en kundnöjdhetsundersökning om a-kassan. Om du får ett mejl från Sifo med frågan om att delta är vi jätteglada om du väljer att göra det.

Publicerad:

Kundundersökningen genomförs som ett led i vårt arbete att förbättra oss och vår service till dig som medlem. Den genomförs via en webbenkät som Sifo mejlar ut. 

Vi är tacksamma för ditt svar

Det är frivilligt att delta i undersökningen men dina svar är värdefulla för oss så vi är väldigt tacksamma om du tar chansen att svara vad du tycker om oss och den service vi ger dig om du får ett mejl från Sifo.

Alla svar hanteras konfidentiellt av Sifo och varken vi på a-kassan, Sveriges a-kassor eller någon annan utomstående kommer att kunna ta del av enskilda svar.

Har du frågor? Mejla oss på akassan@seko.se.

Uppdaterad: