Pensionsåldern höjs

Från årsskiftet höjs pensionsåldern till 66 år. I samband med det ändras a-kassans regler om medlemskap och ersättning så att medlemmar har rätt att stå kvar i a-kassan och få ersättning fram till den första i den månad de fyller 66.

Publicerad:

Gamla regler för dem som fyller före årsskiftet

Enligt den övergångsregel som finns gäller de äldre reglerna för dem som fyller 65 före årsskiftet. De får utträde den 1:a i den månad de fyller 65 och kan inte ansöka om medlemskap på nytt efter årsskiftet.

Uppdaterad: