Fotograf: Illustration

Extra föreningsstämma

Samtliga stämmoombud kallas till extra föreningsstämma den 8 november med anledning av vakanser i a-kassans styrelse. 

Publicerad:

Extrastämman genomförs digitalt på Teams och kallelse kommer via mejl.

Nominering

Bakgrunden till den utlysta extrastämman är att två av styrelsens ombud går vidare till andra uppdrag i höst och därför behöver vakanserna fyllas. Valberedningen behöver få in nomineringar för en ordinarie styrelseledamot och en suppleant senast den 20 oktober.

Vem kan nomineras?

Valberedningen vill att a-kassans styrelse ska ha en jämn könsfördelning och spegla förbundets verksamheter. Man anser också att ledamöter som nomineras ska ha en stark förankring i förbundets branscher.

De som nomineras ska vara tillfrågade. För den som nomineras ska namn, personnummer, e-postadress och mobilnummer finnas med.

Skicka din nominering till sune.blomqvist@seko.se senast den 20 oktober. 

Extra föreningsstämma

Dag: Tisdagen den 8 november 2022

Tid: Klockan 17.15

Teamslänk: Länken kommer i god tid inför extrastämman.

 

Uppdaterad: