Clearingnummer

Fyll i både clearingnummer och kontonummer i din autogiroanmälan. Använd endast siffror - inga mellanslag eller bindestreck.

När du fyller i clearingnumret anger du fyra siffror. Oftast är clearingnumret de fyra första siffrorna i ditt kontonummer.

Clearingnummer i olika banker

Kontonummer i Swedbank har ibland fem siffror i sitt clearingnummer. Då ska du fylla i de fyra första siffrorna.

Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med siffran 6. Börjar ditt kontonummer inte med siffran 6 anger du i stället 6000 som clearingnummer.

Har du personkonto i Nordea som är detsamma som ditt personnummer ska du ange 3300 som clearingnummer.

Har du personkonto i Nordea som inte är ett personnummer ska du ange de fyra första siffrorna i kontonumret som clearingnummer.

Clearingnummer i SEB består av 4 siffror och börjar alltid med siffran 5. Själva kontonumret består av 7 siffror.

Har du PlusGirokonto i Nordea är clearingnumret 9960.

Tillbaka till information om autogiro.

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan
Kategorier: