Läs detta innan du avslutar medlemskapet!

När du avslutar ditt medlemskap måste du ange från vilken månad du vill att det ska avslutas. Du kan tidigast avsluta ditt medlemskap från och med innevarande månad, det vill säga inte bakåt i tiden. Din sista medlemsdag blir den sista dagen i den månad du valt.

Byta a-kassa?

Om du byter till en annan a-kassa kan din nya a-kassa hjälpa dig med att avsluta medlemskapet hos oss. Kontakta din nya a-kassa innan du avslutar medlemskapet hos oss för att få en sammanhängande medlemstid.

Är du arbetslös, deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller studerar?

Prata med oss innan du avslutar ditt medlemskap! Tänk på att om du avslutar ditt medlemskap medan du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan kan storleken på aktivitetsstödet bli lägre.

För dig som går i pension

Ditt medlemskap upphör automatiskt den 1:a i den månad du fyller 66 år. Om du går i pension tidigare än vid vid 66 år måste du själv avsluta ditt medlemskap hos oss - det sker inte automatiskt.

Medlem i facket?

Vill du även avsluta ditt medlemskap i fackförbundet Seko måste du kontakta dem direkt. På vår webbplats kan du endast avsluta ditt medlemskap hos oss i a-kassan.

Viktigt

Om du inte avslutar ditt medlemskap och istället bara låter bli att betala dina medlemsavgifter, tar det tre månader innan ditt medlemskap upphör. Eftersom du är försäkrad under hela medlemsperioden ska du betala avgiften fram till den sista medlemsdagen.

Om du inte betalar avgiften kommer vi att kräva in den i efterhand – först som betalningspåminnelse och slutligen som ett inkassokrav. Går det så långt som till inkasso innebär detta ytterligare kostnader för dig.

Avsluta medlemskap

Vill du fortfarande avsluta ditt medlemskap i Sekos a-kassa?

Ja, ta mig till formuläret för att säga upp mitt medlemskap!

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan