Organisation

Vi är en fristående del av förbundet Seko - Service- och kommunikationsfacket. Vi har eget ansvar för organisation och verksamhet.

Allt arbete som görs inom a-kassan granskas av IAF, som arbetar på uppdrag av regeringen.

Vår uppgift som a-kassa är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut ersättning från a-kassan. Vi är en myndighetsutövande medlemsorganisation. Det betyder att beslut som vi fattar måste följa regelverk bestående av lagar, förordningar, föreskrifter och rättspraxis.

Den lag som reglerar ersättningsrätten är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Den lag som reglerar medlemskap är lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK).

Så här är vi organiserade

Vi är organiserade med fyra kassakontor och ett kanslikontor. A-kassekontoren, där handläggning och beslut av a-kasseärenden görs, finns i Göteborg, Växjö, Sundsvall och Stockholm.

Vårt kanslikontor finns i Stockholm. Där fattas bland annat beslut om ifrågasatt ersättningsrätt, omprövningsbeslut, överklaganden och skuldärenden. 

Vårt organisationsnummer är 802005-5003.

Granskad:
Sidansvarig: A-kassan
Kategorier: