Fyll i och bli medlem

Här ansöker du om medlemskap i a-kassan. Vill du även bli medlem i fackförbundet Seko ansöker du om det på seko.se.

Om du ansöker om medlemskap från utlandet och har ett samordningsnummer måste skriva ut din ansökan eller begära att få den hemskickad i det sista steget. Ange vilket land den ska skickas till. Samordningsnumret använder du det istället för personnummer när du fyller i ansökan.

Steg 1: Fyll i formuläret

Personuppgifter
Behandling av personuppgifter

Det är vi på Sekos a-kassa som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in från dig. Du når oss på Sekos a-kassa, Box 1149, 111 81 Stockholm, telefon 08-678 000 och på vår webbplats sekosakassa.se.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss. Om du blir eller är arbetslös använder vi uppgifterna för att kunna bedöma din rätt till arbetslöshetsersättning. Detta gör vi för att kunna fullgöra vår myndighetsutövning.

De flesta av uppgifterna samlar vi in direkt från dig som medlem. Dina adressuppgifter kommer löpande att uppdateras genom SPAR, Statens personadressregister. Om du ansöker om arbetslöshetsersättning kan vi komma att hämta in uppgifter exempelvis från Försäkringskassan, CSN, tidigare arbetsgivare och tidigare arbetslöshetskassa.

Uppgifterna sparas av oss så länge som krävs enligt gällande arkivlagstiftning, se Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos arbetslöshetskassorna (RA-MS 2010:70).

Du kan när som helst begära att ta del av vilka personuppgifter gällande dig som vi behandlar. Detta gör du genom att kontakta oss på något av de sätt som anges ovan.

Om vi behandlar någon felaktig eller ofullständig uppgift om dig kan du begära att vi rättar eller kompletterar uppgiften. Du har också rätt att göra invändningar mot vår behandling. Om du gör det får vi fortsätta behandla uppgifterna endast om vi har tvingande och berättigade skäl för vår behandling.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med regelverket kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På vår webbplats kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter.

Om du är medlem i fackförbundet Seko

Medlemsavgifterna för de personer som är medlemmar i både A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko samaviseras så att den totala summan du betalar för båda medlemskapen blir lägre än om de hade aviserats separat.

För att vi ska kunna göra detta delar vi vissa uppgifter med förbundet gällande de personer som är medlemmar i både A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko.

De uppgifter vi delar med förbundet är:
1. huruvida du är medlem i a-kassan,
2. när du blev medlem i a-kassan och
3. eventuellt när du slutade vara medlem i a-kassan samt om det finns en orsak till varför du avslutade medlemskapet.

Dessa uppgifter slutar automatiskt att delas mellan A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko så fort du inte längre är medlem i båda två.

A-kassan för Service och Kommunikation och fackförbundet Seko är att betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga (se artikel 26 GDPR och sats (79) Dataskyddsförordningens beaktandesatser) och har skrivit ett avtal om att de personuppgifter som delas mellan oss och förbundet ska behandlas enligt GDPR:s regler.

Kontaktuppgifter
Arbetssituation:
Jag är anställd, eller var senast anställd, inom något av våra yrken. (Obligatorisk)
Har du arbetat i ett annat EU/EES-land under de senaste 12 månaderna?
Medlemskap
Har du ett nuvarande medlemskap i en a-kassa? (Obligatorisk)
Försäkran

Medlemsansökan för fackförbundet Seko

Du blir inte automatiskt medlem i fackförbundet Seko när du blir medlem i a-kassan, utan måste ansöka separat. Det gör du via länken nedan. När du blir medlem i facket tillkommer kostnaden för det fackliga medlemskapet. Det är Seko som svarar på frågor om detta.

Betala din avgift med autogiro

Autogiro är det absolut bästa sättet att betala medlemsavgiften på. Anmäl dig på webben och signera direkt med e-legitimation.

Autogiro för dig som enbart är medlem i a-kassan

Anmälan för enskild medlem

Medlem i både a-kassan och facket

Anmälan för medlem i både a-kassan och facket Seko