Fotograf: Illustration

Var med och påverka a-kassan

Som medlem i Sekos a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion. 

Publicerad:

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som du vill ska behandlas på a-kassans föreningsstämma. Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ och den hålls i Stockholm den 31 maj.

Vart skickar jag min motion?

Skicka din motion till akassan@seko.se senast den 31 mars. Rubriken i mejlet ska vara Motion 2023. Glöm inte att ange ditt namn och personnummer i mejlet du skriver till oss. Vi behöver uppgifterna för att kunna säkerställa att du som motionerar är medlem i a-kassan.

Vill du hellre skicka din motion per post gör du det till
Sekos a-kassa
Box 1149
111 81 Stockholm

Märk kuvertet med Motion 2023 så hamnar det rätt.

Uppdaterad: