2022

  • Var med och påverka a-kassan

    Som medlem i Sekos a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion.