Inför stämman den 1 juni

Den 1 juni håller vi på a-kassan vår årliga föreningsstämma digitalt. Vill du skicka en motion? Den 31 mars är sista dagen

Publicerad:

I år ska 35 nya ombud till a-kassans föreningsstämma utses. Det görs vart fjärde år och ombuden väljs i huvudsak ute i valkretsarna. 

För dig som enbart är medlem i a-kassan

Du som enbart är medlem i a-kassan har möjlighet att delta när de geografiska regionerna har sina årsmöten och utser sina ombud. Kontakta dem om du är intresserad. När de olika regionerna har sina möten ser du nedan.  Kontaktuppgifter hittar du här. 

Region Datum
Region Norra Norrland 19 mars
Region Västra Svealand 22 mars
Region Gävle-Dala 26 mars
Region Mellannorrland 30 mars
Region Stockholm 30 mars
Region Mellansverige 30 mars
Region Väst 7 april
Region Södra 8 april
Region Skåne 12 april

Skicka en motion!

Som medlem kan du vara med och påverka a-kassan gneom att skicka en motion till föreningsstämman. Använd formuläret nedan. Vi behöver ditt bidrag senast den 31 mars. 

Motion till föreningsstämman 2021

Skriv in ditt förslag i rutan:

Uppdaterad: