Var med och påverka a-kassan

Som medlem i Sekos a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion.

Publicerad:

Din motion ska vara inskickad senast den 31 mars för att kunna behandlas på föreningsstämman den 2 juni i år.

Du skickar in den genom att fylla i formuläret nedan.

A-kassans högsta beslutande instans är föreningsstämman. I Sekos a-kassa har alla valda ombud (35 stycken) rösträtt på stämman. 

Skicka in din motion

Skriv in ditt förslag i rutan:

Uppdaterad: