Väntar du på beslut?

De senaste veckorna har många av våra medlemmar läst om a-kassornas långa handläggningstider i media. Vi på Sekos a-kassa gör allt för att du som medlem ska få ett beslut så snabbt som möjligt.

Publicerad:

Våren har varit tuff för a-kassorna till följd av coronapandemin. Arbetslösheten har ökat snabbt och reglerna har förändrats med kort varsel.

Hos oss på Sekos a-kassa har vi tack vare interna omställningar och fantastiska arbetsinsatser från våra anställda lyckats hålla relativt korta genomströmningstider under hela våren och sommaren.

Så lång tid tar det

I nuläget är genomströmningstiden, det vill säga den tid det tar från det att man blivit arbetslös till dess att man får sin ersättning utbetald, mellan fyra och fem veckor. Det inkluderar tiden det tar att få in ett komplett underlag, att kommunicera med medlemmen och att fatta ett beslut samt att kunna betala ut ersättningen.

Eftersom detta är ett genomsnitt innebär det att det går snabbare för vissa men också att det kan ta lite längre tid för andra.

Det här kan du göra själv

Det du kan göra för att förkorta handläggningstiden är att skicka oss de handlingar vi behöver så snart som möjligt. Vad vi behöver i just ditt fall framgår av din Att göra-lista på vår e-tjänst Mina sidor. Logga in från startsidan på vår webbplats.

Gå också igenom ditt arbetsgivarintyg för att se så att det stämmer överens med hur du har arbetat. Kolla lönen, antalet arbetade timmar, eventuella tillägg och anställningsperioden samt orsaken till varför arbetet upphört.

Skicka tidrapporten löpande

Glöm inte att skicka in din första tidrapport när den första veckan har passerat även om du ännu inte har fått ett beslut från oss. Det gör du under rubriken Rapportera tid på Mina sidor. Skicka sedan tidrapporten löpande innan midnatt på måndagar. Du kan själv välja vilket intervall du vill skicka den med - varje vecka, varannan eller kanske var fjärde?

Om du har frågor gällande ditt ärende kan du mejla oss på Mina sidor så svarar vi dig där.  

Därför nyanställer vi inte just nu

Vi får då och då frågan varför vi inte bara anställer fler handläggare för att ta hand om den ökade ärendemängden.

- Regelverket för arbetslöshetsförsäkringen är väldigt krångligt. Att utbilda nya handläggare och att få dem i full produktion tar över ett år. För att lyckas skulle vi behöva ta några av våra nuvarande handläggare ur tjänst för att lära upp de nya kollegorna, berättar Alexander Augst som är försäkringschef på a-kassan, och menar att a-kassan inte har möjlighet att avsätta dessa resurser just nu.

- Vi fokuserar istället därför på att digitalisera så många processer som möjligt och att fördela om de resurser vi redan har internt.

Uppdaterad: