Bild på två tiokronor, en tvåkronoa och en enkrona mot vit bakgrund. Det symboliserar summan av höjningen av medlemsavgiften.

Medlemsavgiften höjs

Den 1 januari 2021 höjs medlemsavgiften med 23 kronor i månaden. Det är en direkt följd av de höjda ersättningsnivåerna i a-kassan.

Publicerad:

När coronaviruset svepte in över världen i våras beslutade regeringen snabbt om en rad förbättringar i a-kassan. Över en natt höjdes den högsta ersättningen till 1 200 kronor om dagen och även den lägsta nivån fick sig ett lyft.

Så påverkas medlemsavgiften

Samtidigt som höjningen är väldigt positiv för våra medlemmar innebär den också att a-kassornas kostnad för försäkringen, den så kallade finansieringsavgiften, har höjts.

Finansieringsavgiften är den del av arbetslöshetsförsäkringen som du som medlem är med och betalar: nästan två tredjedelar av din medlemsavgift går  till den. Resten går till främst personal- och IT-kostnader.

Hur mycket varje a-kassa betalar beror på antalet medlemmar och hur mycket a-kassan betalar ut. Eftersom ersättningsnivåerna har höjts har också finansieringsavgiften ökat.

Styrelsen beslutar om höjning

Eftersom riksdagen har beslutat att behålla de höga ersättningsnivåerna i a-kassan fram till 2023 kommer också våra kostnader till staten att vara fortsatt höga. 

För att klara det har vår styrelse beslutat att höja medlemsavgiften med 23 kronor i månaden från och med den 1 januari 2021.

Så blir den nya medlemsavgiften

Medlem i både a-kassan och facket 148 kronor i månaden
Medlem i enbart a-kassan 157 kronor i månaden

FAKTA: Så finansieras a-kassan

Pengarna till arbetslöshetsförsäkringen kommer från två håll: dels från den arbetsmarknadsavgift som alla arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten, dels från den finansieringsavgift som alla a-kassor betalar till staten. Storleken på finansieringsavgiften grundas på medlemmarnas genom­snittliga ersättning per dag och det totala medlemsanta­let. A-kassan är ingen vinstdrivande organisation och ändrar därför aldrig avgiften för att tjäna mer pengar.

Se gärna vår film om höjningen

Uppdaterad:
Sidansvarig: A-kassan
Kategorier: