Bild på minräknare, papper och penna

En ny försäkring för fler

Den 16 juni presenterades utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, baserad på inkomst. Vi på Sekos a-kassa är i grunden positiva till utredningen men vi ser också vissa risker.

Publicerad:

Utredningen som presenterades i dag är resultatet av ett flerårigt arbete lett av utredaren Maria Hemström Henningsson. Grundtanken med förslaget är att ersättningen i framtiden ska baserats på den inkomst som arbetsgivare rapporterar in varje månad och inte på arbetad tid, som idag. Enligt förslaget ska det också bli lättare att förutse om man har rätt till ersättning eller inte, hur mycket man kan få och hur länge.

- Dagens regelverk är så komplext att det nästan är omöjligt att själv ta reda på om man har rätt till ersättning eller inte och hur mycket man kan få, säger Affe Mellström som är kassaföreståndare på Sekos a-kassa. 

- Det är så snårigt att även personal som jobbar med försäkringen dagligen kan ha svårt att förklara för en medlem vad det är som gäller. Därför välkomnar vi inriktningen om en arbetslöshetsförsäkring med enklare och betydligt mer förutsägbara regler för våra medlemmar.

Fler får tillgång till försäkringen

Förutom att det blir enklare att förstå så innebär förslaget också att många med osäkra och otrygga anställningar, till exempel de som jobbar inom gig-ekonomin, kan få tillgång till försäkringen, menar Affe Mellström.

- Vi är positivt inställda till en reformerad och moderniserad försäkring men vi ser också vissa risker, som att det kan komma att uppstå oönskade försämringar av villkoren på grund av att förslaget tvingats vara budgetneutralt och att människor med lägre inkomst kan missgynnas. Men om dessa risker hanteras tror vi att förslaget utgör en bra grund för en ny försäkring.

Läs mer

Här kan du läsa mer om a-kassans inställning till det nya förslaget.

Här finns utredningen i sin helhet (länk till regeringens webbplats).

Uppdaterad: