Var med och påverka din a-kassa

Som medlem i Sekos a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen. Detta gör du genom att skicka in en motion inför föreningsstämman.

Publicerad:

Din motion ska vara inskickad senast den 31 mars för att kunna behandlas på föreningsstämman den 18 juni i år. Du skickar in den genom att fylla i formuläret nedan.

A-kassans högsta beslutande instans är föreningsstämman. I Sekos a-kassa har alla valda ombud (35 stycken) rösträtt på stämman. 

Skicka in din motion

Skriv in ditt förslag i rutan:

Uppdaterad: