Utveckling av a-kassan väntar

I måndagens regeringsförklaring meddelade statsminister Stefan Löfven att arbetslöshetsförsäkringen ska utvecklas så att fler kvalificerar sig för ersättning och incitamenten att söka och utbilda sig till nya jobb ökar.

Publicerad:

Vad innebär Löfvens besked för oss på a-kassan?

- Arbetslöshetsförsäkringen ska bättre spegla hur arbetsmarknaden ser ut i dag än hur den såg ut i slutet på 1990-talet när den tillkom, säger Alexander Augst, försäkringschef på Sekos a-kassa.

- Inriktningen verkar också vara att arbetslöshetsförsäkringen ska grundas på inkomster och inte på arbetad tid, så som det är i dag. För oss på a-kassorna ligger det helt i linje med vår vision om ökad självbetjäning och ökad förutsägbarhet.

Tror du att vi har fler förändringar som väntar oss?

- Statsministern har också meddelat att Arbetsförmedlingen står inför en grundläggande reform och att fristående aktörer ska bidra med att matcha och rusta arbetssökande.

Får det någon påverkan på a-kassorna?

- Vi kanske kan få ta över rollen som de som kontrollerar arbetslösas aktiviteter. Det skulle i så fall innebära att man som arbetslös skulle slippa att kastas mellan olika samverkande aktörer, vilket jag tror kan vara uppskattat.

I samband med regeringsförklaringen framgick det att Ylva Johansson fortsätter i sin roll som arbetsmarknadsminister.

Uppdaterad: