Vi skyddar dina personuppgifter

Den 25 maj i år träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Vi har därför gått igenom alla våra register och system som hanterar personuppgifter för att säkerställa att vi lever upp till de krav som den nya förordningen ställer på oss.

Publicerad:

Det är viktigt att du som varit i kontakt med oss vet vilka personuppgifter vi behandlar och varför. Vi har därför gjort en sammanställning med information om detta som bland annat rör följande:

  • Vilka rättigheter du har över dina personuppgifter.
  • Vem eller vilka dina personuppgifter kan komma att delas med.
  • Varifrån vi hämtat eller fått personuppgifterna.
  • Vem som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.
  • För vilka ändamål inhämtade personuppgifter används och hur länge.

I samband med GDPR skärper vi våra rutiner kring hur kontakten med dig som medlem och med allmänheten sker. Detta gör vi för att försäkra oss om att ingen obehörig får tillgång till känsliga uppgifter. Det betyder att vi kan komma att begära att vissa frågor ställs till oss via Mina sidor. För att logga in på Mina sidor behöv du ett BankID/e-legitimation.

Du behöver inte själv göra någonting för att du ska omfattas av den nya dataskyddsförordningen. Om vi behandlar dina personuppgifter omfattas du automatiskt av förändringarna.

Läs gärna mer om vårt GDPR-arbete här.

Välkommen att kontakta oss via Mina sidor eller på 020-678 000 om du har frågor!

Uppdaterad:
Kategorier: