Glädjande medlemsundersökning

Varje år genomför vi en medlemsundersökning där ett urval av våra medlemmar får svara på ett antal frågor om hur de uppfattar oss som a-kassa och den service vi ger.

Publicerad:

I undersökningen för 2018 visar svaren att våra medlemmar fortsätter att bli allt nöjdare med vår insats. I jämförelse med Sveriges övriga a-kassor ligger vi nu flera enheter över branchsnittet, vilket självklart är väldigt glädjande. Nu fortsätter vi att utvecklas och förbättras för att göra våra medlemmar ännu nöjdare.

Uppdaterad:
Kategorier: