Sjöfolk: Förtydligande gällande kontant vederlag

Vi på a-kassan vill förtydliga hur vi ser på uttag av kontant vederlag för dig som sjöandställd, då vår tolkningsändring genererat många frågor. Denna information finns också publicerad i tidningen Sjömannen 1/2017.

Publicerad:

För dig som jobbar på sjön enligt 1:1-principen omvandlas delar av din ordinarie arbetstid till vederlag. Vid anställningens slut kan vederlaget antingen tas ut kontant eller läggas ut som anställd tid för att på så sätt förlänga anställningen. 

Som vi på a-kassan berättat tidigare kan uttag av kontant vederlag likställas med att tacka nej till fortsatt arbete. Den som väljer att ta ut kontant vederlag kan därför riskera att bli avstängd från rätt till ersättning eftersom man i lagen om arbetslöshetsförsäkring säger att den som självmant tackar nej till fortsatt arbete ska stängas av från rätt till ersättning.

När det gäller kontant vederlag finns det dock skillnader i hur vederlaget har tjänats in och det påverkar hur vi bedömer det. Kontakta oss på a-kassan om du är tveksam eller har frågor kring detta. Vi hjälper dig gärna.

Ingen risk för avstängning

Du som tar ut kontant vederlag som inte har omvandlats från ordinarie arbetstid riskerar inte att bli avstängd från rätt till ersättning. Med detta menar vi om du tar ut vederlag för tid som är omvandlat från exempelvis:

 övertid
 mertidsschema
 surrningsersättning
 olika tillägg
 sjukdom eller kurs på ledig tid.

Risk för avstängning

Du som tar ut kontant vederlag som är intjänat från ordinarie arbetstid och sedan är omvandlat till vederlag, riskerar att stängas av från rätt till ersättning.

Detta kan alltså uppstå om man avslutar en anställning direkt efter arbetad tid ombord och sedan tar ut den omvandlade tid som man har tjänat in som kontant utbetalt vederlag.

Uppdaterad:
Kategorier: