Dags att lämna motioner till föreningsstämma

Den 31 maj 2017 håller vi föreningsstämma i Stockholm. Ta chansen att påverka genom att skriva en motion.

Publicerad:

Alla som är medlemmar i A-kassan för Service och Kommunikation har rätt att skicka in en eller flera motioner. De ska vara skriftliga och undertecknade av dig som motionär.

För att vi ska kunna behandla motionerna på stämman måste de vara oss tillhanda senast den 7 april 2017.

Vill du mejla in din motion gör du det till akassan@seko.se. Glöm inte att ange "Motion till föreningsstämma" i ärenderaden.

Vill du hellre skicka in din motion i pappersform gör du det till:
A-kassan för Service och Kommunikation Att: Alf Mellstöm Box 1149 111 81 Stockholm

 

Uppdaterad:
Kategorier: