Viktig information till sjöanställda som frivilligt tar ut kontant vederlag

Vi på a-kassan har tvingats ändra tolkningen av hur kontant ersättning ska hanteras för våra sjöanställda medlemmar. Orsaken till det är bland annat en dom i kammarrätten och vårt krav på likabehandling för alla våra medlemmar.

Publicerad:

Kontant utbetalt vederlag är ett system som bara gäller för anställda på sjön: vid anställningens upphörande kan man som anställd få möjlighet att ta ut det inarbetadevederlaget kontant eller att kvarstå i tjänst.

Att frivilligt ta ut kontant vederlag innebär att man blir avstängd

För den som är anställd på land kan man säga att sjövederlaget motsvarar ett erbjudande om fortsatt anställning. Om man väljer att förlänga anställningen med det intjänade vederlaget har man tackat ja till fortsatt anställning.

Om man däremot frivilligt väljer att ta ut kontant vederlag har man då tackat nej till fortsatt anställning. I det läget är vi på a-kassan skyldiga att stänga av medlemmen från rätt till ersättning eftersom man då tackat nej till fortsatt arbete utan godtagbara skäl.

Antalet avstängningsdagar följer en trappa

Hur länge man stängs av från ersättning beror inte på hur många dagar man tar ut i kontant vederlag. Avstängningsdagarna följer en trappa.

Den första gången man tar ut vederlaget kontant stängs ersättningen av i fem dagar, den andra gången det inträffar stängs den av i tio dagar och den tredje gången det inträffar stängs ersättningen av i 45 dagar. Inträffar det en fjärde gång har man inte rätt till ersättning överhuvudtaget förrän man på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor (minst sex månader med arbete). Du kan läsa mer om avstängningar här på vår webbplats.

Vi är medvetna om att detta kan vara en förändring för dig som är sjöanställd och vill därför informera om det för att undvika att du hamnar i en situation där vi tvingas stänga av dig från rätt till ersättning.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Cecilia Lundqvist
Kategorier: