Clearingnummer

Att fylla clearingnumret på autogiroanmälan är inte alltid så enkelt. Här får du lite hjälp på traven:

Vad är clearingnummer?

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören.

Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret.

Så anges clearingnumret

Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.

Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ska du ange 6000).

Vid personkonton i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer ska du ange clearingnummer 3300 – ÅÅMMDDXXXX.

Vid personkonton i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer ska du ange de fyra första siffrorna i kontonumret som clearingnummer.

Vid PlusGirokonto i Nordea är clearingnumret 9960.

Granskad: