Dataskyddspolicy

Sekos a-kassa vill ha en säker och transparent dataskyddspolicy.
Så här behandlar vi dina personuppgifter.

7 grundregler

Vi behandlar dina personuppgifter efter GDPR och utifrån följande grundregler:

Dina personuppgifter kommer att hanteras på ett rättvist och lagligt sätt - med dina rättigheter i fokus.

 

Vi samlar in personuppgifter för specifika och lagliga ändamål. Personuppgifterna kommer endast att användas till de ändamål de har samlats in för.

 

Vi försäkrar oss om att vår insamling av uppgifter om dig stämmer överens med gällande lagstiftning.

 

Alla personuppgifter ska vara relevanta och begränsade till det ändamål som de har samlats in för.

 

Personuppgifter som vi samlar in ska vara korrekta och när det är nödvändigt helt uppdaterade.

 

Personuppgifter kommer att behandlas som personidentifierare, så länge som det är nödvändigt för ändamålet som de har samlats in för. Vi har rutiner som ser till att personuppgifter raderas på rätt sätt.

 

Vi ser till att uppgifterna inte hamnar i orätta händer, genom att regelbundet gå igenom och uppdatera våra system för databehandling.

 

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Granskad:
Sidansvarig: A-kassan