Under din arbetslöshet

Nu har du fått ett beslut om ersättning och loggat in på Mina sidor. Under arbetslöshetens gång kommer du att ställas inför olika situationer som kräver olika typer av åtgärder.

Vi har samlat informationen kring det allra viktigaste här. Klicka på Läs mer, som är den sista punkten i guiden, så slussas du vidare till vår sida med fördjupad information.

 1. Fyll i dina tidrapporter på Mina sidor

  Tidrapporterna är underlaget för utbetalning av din ersättning. Där fyller du vad du gjort under veckan - även för lördag och söndag. Du fyller i och signerar en vecka i taget på Mina sidor

  Den här filmen visar hur du tidrapporterar på Mina sidor.

  Du har maximalt nio månader på dig

  Vänta inte med att fylla i och skicka din första tidrapport eftersom den är din ansökan om ersättning. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende innan vi fått in den första tidrapporten.

  Tänk på att du alltid måste skicka in dina rapporter inom nio månader för att kunna få ersättning för den tid som de avser.

 2. Ersättningen betalas ut på torsdagar

  En tidrapport avser en vecka. Du styr själv hur ofta du vill skica in dina tidrapporter. Utbetalningen sker löpande på torsdagar. Det förändras i veckor som innehåller röda dagar.

  Vi måste ha din ifyllda tidrapport senast midnatt på måndagen för att du ska kunna få din ersättning på torsdag samma vecka.

  Alla våra utbetalningar går via Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Om du har ett konto hos Swedbank, eller om du tidigare har begärt överföring från Swedbank till annan bank, kommer din ersättning att sättas in där första gången. I annat fall får du din första utbetalning på en utbetalningsavi. Tänk på att det kostar pengar att lösa ut den.

  Läs mer om hur du får din ersättning till ett annat konto. 

  Här hittar du datumen för årets utbetalningar.

 3. Skicka anställningsavtal om du börjar arbeta

  Har du fått ett nytt arbete samtidigt som du får ersättning från oss? Kom ihåg att skicka oss ett anställningsavtal på den överenskommelse du och arbetsgivaren har gjort. 

  Kom också ihåg att redovisa den arbetade tiden på din tidrapport.

 4. Skicka oss arbetsgivarintyg när du slutar arbeta

  Om du blir arbetslös behöver vi ett arbetsgivarintyg för den period du varit anställd.

  Din arbetsgivare är skyldig att ge dig ett arbetsgivarintyg när du ber om det eller när din anställning upphör. Vi behöver det som underlag för att kunna se om du uppfyller en ny ersättningsperiod när din nuvarande period har tagit slut.

  Begär intyget via Mina sidor eller arbetsgivarintyg.nu. Om både du och arbetsgivaren har e-legitimation kan intyget skickas direkt till oss.

  Om du väljer att skicka in arbetsgivarintyget i pappersformat behöver vi det i original eller en bevittnad (vidimerad) kopia.

 5. Aktivitetsrapportera senast den 14e varje månad

  Senast den 14e varje månad ska du lämna en aktivitetsapport till Arbetsförmedlingen. En aktivitetsrapport är en redovisning över vad du gjort för att få ett arbete.

  Här aktivitetsrapporterar du hos Arbetsförmedlingen.

 6. För dig som är företagare

  Som företagare har du inte rätt till ersättning samtidigt som du bedriver verksamhet i företaget. Du kan däremot ha kvar företaget förutsatt att det inte pågår någon verksamhet i det.

  Vem är företagare?

  Med företagare avses en person som arbetar i den egna verksamheten, har väsentligt inflytande över rörelsen och vars förvärvsverksamhet har skötts yrkesmässigt och självständigt.

  Du som har varit företagare anses vara arbetslös trots att du har företaget kvar förutsatt att ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten, eller när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten.

  Vi prövar skäl till avveckling

  Vi prövar, precis som för anställda, ditt skäl till att avveckla företagandet om du blir arbetslös. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd under 45 ersättningsdagar. Det gäller även vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.

  Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att du inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas.

  Här kan du läsa mer om företagare.

 7. För dig som ska studera

  Om du studerar kan du vanligtvis inte få någon ersättning från oss samtidigt som du gör det, men det finns vissa undantag. Hör därför av dig till oss om du planerar att studera.

  Här kan du läsa mer om undantagen.

 8. För dig som ska jobba utomlands

  Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar arbeta. 

  I de allra flesta fall ska du tillhöra arbetslandets försäkring och därför avsluta ditt medlemskap hos oss när du börjar jobba inom EU/EES eller i Schweiz. Hör av dig till oss om du fått ett jobb i utlandet så kan vi hjälpa dig. 

  Här kan du läsa mer om att arbeta utomlands.

 9. Tänk på det här om du är medlem i facket

  Om du får ett nytt arbete eller om du börjar studera ska du meddela det till ditt lokala Sekokontor. De behöver uppgifterna för att kunna avisera dig rätt medlemsavgift och för att ha rätt uppgifter om arbetsgivare. Kontaktuppgifter hittar du här.

 10. Läs mer

  Här hittar du fördjupad information om de villkor/regler som gäller när du är arbetslös.

Skyldighet att lämna uppgifter skyndsamt

En av förutsättningarna för att du ska få ersättning från oss är att du lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna fatta ett beslut i ditt ärende.

Du ska också snabbt, senast inom 14 dagar, meddela oss när din situation förändras. Det kan exempelvis vara att du får ett jobb, ska börja studera, blivit sjuk, blir medlem i en styrelse eller när du ansöker om uttag av pension.