Tillfälliga regler

Under 2020 gällde tillfälliga regler i a-kassan på grund av coronapandemin. Alla ärenden som vi handlägger efter det datumet omfattas av de vanliga reglerna.

Däremot blir de förhöjda ersättningsnivåerna och lättnaderna i arbetsvillkoret kvar till och med den 31 december 2022. Dessutom har företagare fortsatt möjlighet att pausa sin verksamhet under hela 2022.

 

 

Välj kategori

Regler under coronapandemin

 • Från och med mars 2020 och året ut räckte tre månaders medlemskap för att uppfylla ett medlemsvillkor.

  Nu är det 12 månader som gäller

  Från och med 2021 krävs det åter igen tolv månaders medlemskap för att kunna ansöka om ersättning som grundas på den inkomst du hade innan arbetslösheten.

   

 • Att uppfylla ett arbetsvillkor är en av förutsättningarna för kunna få ersättning som baseras på din tidigare lön. Fram till och med den 31 december 2022 krävs följande för att uppfylla ett arbetsvillkor:

  a) minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna

  b) eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

 • Grundersättning

  Du som uppfyller villkoren för grundersättning och har jobbat heltid kan som mest få 510 kronor om dagen.

  Inkomstbaserad ersättning

  Du som uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning och har jobbat heltid kan få som mest få 1 200 kronor om dagen, fem dagar i veckan, de 100 första ersättningsdagarna. Därefter kan du som mest få 1 000 kronor om dagen. 

  Dessa regler gäller till och med den 31 december 2022.

 • Karensen sänks under 2022

  Från och med den 3 januari 2022 sänks karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen från sex till två dagar. Ändringen upphör att gälla den 2 januari 2023.

  Har du fått beslut om sex karensdagar men inte hunnit fullgöra alla sex innan den 3 januari 2022 så är ditt karensvillkor uppfyllt om du har avklarat minst två karensdagar.

  Tidigare lagändring innebar att det inte drogs någon karens under tiden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021.

 • Driver du eget företag har du möjlighet att lägga verksamheten vilande för att kunna få ersättning från a-kassan. Är ni flera delägare i företaget behöver samtliga ägare pausa verksamheten.

  I normala fall går detta bara att göra en gång vart femte år. Denna begränsning är nu borttagen under hela 2021 och 2022.

 • Får du inte söka arbete på grund av att du är smittad eller utreds för smitta, ska du fylla i att du är sjuk på dina tidrapporter och ansöka om smittbärarpenning/sjukpenning hos Försäkringskassan. För att kunna få ersättning från a-kassan måste du aktivt söka jobb och kunna ta ett jobb med kort varsel.

 • Facket svarar på frågor om korttidspermittering

  Om du har frågor om din anställning och om korttidspermittering rekommenderar vi dig att kontakta fackförbundet Seko.

  Ring dem på 0770-457 900 eller besök deras webbplats seko.se där de har publicerat information med anledning av detta.

  Ingen ersättning från a-kassan

  Från den 16 mars 2020 kan arbetsgivare ansöka om stöd för korttidspermittering för att arbetstagaren går ner i tid och lön.

  Om du går ner i arbetstid på grund av att arbetsgivaren får stöd för korttidspermittering kan du inte få ersättning från oss.

  Om du blir arbetslös senare

  Om du vid ett senare tillfälle skulle bli arbetslös kan månader med korttidsarbete, som innehåller mindre arbetstid och mindre lön, väljas bort till förmån för månader innan korttidsarbetet. Det gör att din ersättning från oss inte behöver påverkas negativt.

  Skulle det däremot vara bättre för dig att använda korttidsarbetet när vi beräknar din ersättning så kan vi göra det.

 • Att bli varslad är inte samma sak som att bli uppsagd.

  Kontakta ditt fackförbund

  Fackförbundet Seko kan svara på frågor gällande varsel.

  Ring dem på 0770-457 900 eller besök deras webbplats.

 • Om du är osäker på ditt medlemskap kan du logga in på Mina sidor och välja "Min profil" i menyn. Där kan du se om och hur länge du varit medlem.

  Länk till Mina sidor.

  Är du inte medlem ansöker du om medlemskap här.

 • Med anledning av coronapandemin går det just nu inte att besöka något av våra kontor. Vi hänvisar istället till våra telefontider som är helgfria vardagar mellan klockan 08.00-16.00.