Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen - IAF

IAF ansvarar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. IAF kan du besöka på http://www.iaf.se/.