Organisation

Vi är en fristående del av förbundet Seko - Service- och kommunikationsfacket. Vi har eget ansvar för organisation och verksamhet.

Allt arbete som görs inom a-kassan granskas av IAF, som arbetar på uppdrag av regeringen.

Vår uppgift som a-kassa  är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi är en myndighetsutövande medlemsorganisation. Det betyder att beslut som vi fattar måste följa regelverk bestående av lagar, förordningar, föreskrifter och rättspraxis.

Den lag som reglerar ersättningsrätten är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Den lag som reglerar medlemskap är lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK).

Så här är vi organiserade

Vi är organiserade med fyra kassakontor och ett kanslikontor. A-kassekontoren, där handläggning och beslut av a-kasseärenden görs, finns i Göteborg, Växjö, Sundsvall och Stockholm.

Vårt kanslikontor finns i Stockholm. Där fattas bland annat beslut om ifrågasatt ersättningsrätt, omprövningsbeslut, överklaganden och skuldärenden. Kontoret handlägger även ärenden angående avgifter och in- och utträden för enskilda medlemmar.

Vårt organisationsnummer är 802005-5003.

Granskad:
Sidansvarig: Cecilia Lundqvist
Kategorier: