Under din arbetslöshet

Nu har du fått ett beslut om ersättning och sannolikt har du även bekantat dig med Mina sidor. Under arbetslöshetens gång kommer du att ställas inför olika situationer som kräver olika typer av åtgärder.

Vi har samlat informationen kring det allra viktigaste här. Klicka på Läs mer, som är den sista punkten i guiden, så slussas du vidare till vår sida med fördjupad information.

 1. Fyll i dina tidrapporter (kassakort) på Mina sidor

  Tidrapporterna (kassakorten) är underlaget för utbetalning av din ersättning. Där fyller du vad du gjort under veckan - även för lördag och söndag. Allra enklast gör du det på Mina sidor

  Du kan inte skicka in tidrapporterna i förtid. Det innebär att söndagen i vecka två måste ha passerat innan du skickar dem.

  Vi godkänner inte tidrapporter (kassakort) som är äldre än nio månader

  Vänta inte med att fylla i och skicka din första tidrapport eftersom den är själva ansökan om arbetslöshetsersättning. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende innan vi fått in den första tidrapporten. 

  Om du inte vill eller inte har möjlighet att rapportera din tid på Mina sidor kan du kontakta oss så skickar vi papperskort till dig. 

  Läs mer om hur du fyller i din tidrapport här

  Instruktionsfilm som visar hur du gör

 2. Ersättningen betalas ut varannan torsdag

  En tidrapport sträcker sig över två veckor. Därför betalas din ersättning från oss ut löpande på torsdagar varannan vecka.

  Vi måste ha din ifyllda tidrapport senast midnatt på måndagen för att du ska kunna få din ersättning redan torsdag samma vecka. Detta förändras i veckor som innehåller röda dagar.

  Alla våra utbetalningar går via Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Om du har ett konto hos Swedbank, eller om du tidigare har begärt överföring från Swedbank till annan bank, kommer din ersättning att sättas in där första gången. I annat fall får du din första utbetalning på en utbetalningsavi.

  Läs mer om hur du får din ersättning till ett annat konto 

  Datum för årets utbetalningsdagar

 3. Skicka anställningsavtal om du börjar arbeta

  Har du fått ett nytt arbete samtidigt som du får ersättning? Glöm inte att skicka oss ett anställningsavtal på den överenskommelse du och arbetsgivaren har gjort. Glöm inte heller bort att fylla i den arbetade tiden på din tidrapport (di.

 4. Skicka oss arbetsgivarintyg när du slutat arbeta

  Om du blir arbetslös behöver vi ett arbetsgivarintyg för perioden då du varit anställd.

  Din arbetsgivare är skyldig att ge dig ett arbetsgivarintyg när du ber om det, eller när din anställning upphör. Vi behöver intyget som underlag för att kunna se om du uppfyller en ny ersättningsperiod när nuvarande period har tagit slut.

  Tipsa gärna om vår e-tjänst arbetsgivarintyg.nu. Om både du och arbetsgivaren har e-legitimation kan intyget skickas direkt till oss.

  Om du väljer att skicka in arbetsgivarintyget i pappersformat behöver vi det i original eller en bevittnad (vidimerad) kopia.

 5. Aktivitetsrapportera senast den 14e varje månad

  Senast den 14e varje månad ska du lämna en aktivitetsapport till Arbetsförmedlingen. En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete.

  Det är Arbetsförmedlingen som bäst svarar på vad som gäller för aktivitetsrapporterna. Det är också hos dem du rapporterar dina ärenden.

   Arbetsförmedlingens sida för inrapportering av ärenden

 6. För dig som är företagare

  Som egenföretagare har du inte rätt till ersättning samtidigt som du bedriver verksamhet i företaget. Du kan däremot ha kvar företaget förutsatt att det inte pågår någon verksamhet i det.

  Vem är egenföretagare?

  Med företagare/näringsidkare avses en person som arbetar i den egna verksamheten, har väsentligt inflytande över rörelsen och vars förvärvsverksamhet har skötts yrkesmässigt och självständigt.

  Du som har varit företagare anses vara arbetslös trots att du har företaget kvar förutsatt att ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten, eller när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten.

  Vi prövar skäl till avveckling

  Vi ska, precis som för anställda, pröva ditt skäl till att avveckla företagandet om du blir arbetslös. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd under 45 ersättningsdagar. Det gäller även vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.

  Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att du inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas.

  Mer om företagare

 7. För dig som ska studera

  Om du studerar kan du vanligtvis inte få någon ersättning från oss samtidigt, men det finns vissa undantag. Hör av dig till oss om du planerar att studera så får du veta vad som gäller för dig.

  Mer om undantag

 8. För dig som ska jobba utomlands

  Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar arbeta. I de allra flesta fall ska du tillhöra arbetslandets försäkring och söka utträde från oss när du börjar jobba inom EU/EES och i Schweiz.

  Hör av dig till oss om du fått ett jobb i utlandet så kan vi hjälpa dig. 

  Mer om att arbeta utomlands

 9. Läs mer

  Här hittar du fördjupad information om de villkor/regler som gäller när du är arbetslös.

Skyldighet att lämna uppgifter skyndsamt

En av förutsättningarna för att du ska få ersättning från oss är att du lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna fatta ett beslut i ditt ärende.

Du ska också snabbt, senast inom 14 dagar, meddela oss när din situation förändras. Det kan exempelvis vara att du får ett jobb, ska börja studera, blivit sjuk, blir medlem i en styrelse eller när du ansöker om uttag av pension.